SME
Streda, 1. december, 2021 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Zdieľajte dobré ekonomické príklady

Najnovší medzinárodný projekt SPŠE Prešov v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.

Pandémia SARS COVID-19, ktorá trvá už takmer rok, je skúškou pre všetky sociálne skupiny. Spoločne sú prijímané administratívne opatrenia na minimalizáciu šírenia vírusu medzi obyvateľmi nielen na medzinárodnej, ale i štátnej či regionálnej úrovni.

V krajinách V4 vzniklo mnoho rôznych iniciatív, ktoré vyhodnocoval projektový tím SPŠ elektrotechnickej v Prešove v rámci projektu Public4MSME – Model zdieľania ekonomiky ako zdroj nástroja pre mikro, malé a stredné firmy počas reštartu COVID-19, ktorý je podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

To, čo predstavuje ochranný mechanizmus pre občanov, je súčasne zdrojom problémov a výziev pre mnohé mikropodniky, malé a stredné podniky. Zatiaľ čo predchádzajúce skúsenosti sa menia v podobe práce na „home office,“ štúdium na dištančné vyučovanie a v spoločnosti sa realizujú sanitárne obmedzenia alebo nútená karanténa, potom malé firmy skutočne zápasia s recesiou ekonomiky. Výsledkom sú problémy týkajúce sa finančnej likvidity, zvyšovania nákladov, prepúšťania a v extrémnych prípadoch aj zatváranie spoločností. V miestnom prostredí takéto situácie zhoršujú sociálne cítenie, ovplyvňujú náladu verejnosti, zvyšujú nezamestnanosť, dochádza k stupňovaniu finančnej záťaže verejnej sféry a znižovaniu daňových príjmov, čo vytvára ďalšie prekážky rozvoja, ako je napríklad nedostatok investícií, deficit v rozpočte, prepúšťanie vo verejnej sfére. Priamy účinok obmedzení na podnikanie je vysoký a má silný vplyv na život miestnych firiem, pričom ekonomická recesia často natrvalo mení miestnu realitu.

Od začiatku pandémie COVID-19 je podpora podnikania jednou z hlavných tém v celej Európe, ktorej spoločným úsilím je znížiť dopad následkov uzavretia spoločnosti.

„Lock down“ znamená obmedzenie v podnikaní, ale to však, bohužiaľ, nerieši významné problémy lokálnej ekonomiky. Reakciou miestnych verejných inštitúcií na súčasnú situáciu bolo zavedenie modelu ekonomiky zdieľania so zameraním na malé podniky. Po roku reality pandémie sme zažili veľa zaujímavých a neobvyklých reakcií miestnej samosprávy.

Výnimky z poplatkov za prenajatý verejný priestor alebo stabilizácia či zníženie miestnych daní boli prvými nástrojmi, ktoré mestá aplikovali v spoločnosti - často to bola prvá pomoc, ktorú dostali od verejnej sféry. Obmedzenie pohybu občanov a obmedzenie počtu zákazníkov vyvolali miestne iniciatívy súvisiace s otvorením obchodných obmedzení, rozdávaním rúšok, dezinfekčných prostriedkov alebo organizovaním mechanizmov verejného objednávania.

Slogan „ Buy Locally - Kupujte lokálne” sa stal dobre premysleným nástrojom na podporu miestnych maloobchodníkov v mnohých mestách krajín Vyšehradskej štvorky. Je dobré poukázať na rôzne iniciatívy, kedy malé firmy hľadali a našli nové cesty predaja svojich výrobkov (napr. v Poľsku, keď miestne úrady v čase uzavretia cintorínov sa podujali vykúpiť od miestnych výrobcov všetky chryzantémy a vyzdobili nimi verejné priestranstvá).

Špecifickosť miest, možnosti verejných inštitúcií i vynaliezavosť miestnych orgánov vyústili do mnohých iniciatív. Tím projektu Public4MSME v posledných mesiacoch mapoval účasť verejnej sféry na podporu malých podnikov v regióne.

V procese zberu údajov bolo zhromaždených viac ako 150 rôznych iniciatív a nástrojov zameraných na podporu firiem v mestách na Slovensku, Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Moldavsku.

Projekt bol zameraný na zdieľanie poznatkov a hľadaním osvedčených postupov, ktoré by bolo možné implementovať s ostatnými partnermi. Preto bol každý nástroj overený v kontexte vybraných formálnych kritérií a v kontexte cezhraničnej mobility. Následne bol vytvorený katalóg 30 osvedčených postupov za pomoci inteligentných IT nástrojov, čo predstavuje súbor praktických pokynov pre verejné inštitúcie a mestá v spracovanom modeli ekonomiky zdieľania, ktorý môžu využiť počas recesie reagujúc tak na súčasné potreby spoločnosti.

V prípade Slovenska definíciu osvedčených postupov realizovala SPŠE, ktorá je partnerom konzorcia realizujúceho projekt.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2020 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia odborných škôl v rámci Slovenska. V súčasnosti ponúka tieto odbory: elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Spolupracuje s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky, a tak sa dalo predpokladať, že sa zapojí aj do pomoci podnikateľskému prostrediu v súčasnej pandemickej situácii.

Uskutočnilo sa veľa stretnutí so samosprávou a verejnými inštitúciami, ako sú univerzity, základné a stredné a školy. V rámci nich sa analyzovalo podnikateľské prostredie a hľadali sa spôsoby, ako tieto inštitúcie môžu pomôcť podnikateľskému sektoru. Katalóg obsahuje jedno vybrané mesto z Prešovského regiónu, a to Prešov. Iniciatíva našej školy pomôcť malej firme pri rozbehu online kurzov a tiež iniciatívy Regionálneho podnikateľského informačného centra, hlavne mikropôžičkový program a podnikateľský inkubátor sú z pohľadu projektových partnerov v čase pandémie ukážkovým príkladom dobrej pomoci podnikateľskému prostrediu.

Čas recesie je a bude pre miestnu podnikateľskú sféru ťažkou skúškou. Je to obdobie, kedy sa viac upozorňuje na úlohu verejných inštitúcií. Keď máme k dispozícii verejné a štátne zdroje, je možné vytvoriť priaznivé podmienky pre fungovanie firiem, ktoré existujú v miestnom prostredí. Skúsenosti s projektom potvrdzujú, že je to skutočne tak. Je potrebné dúfať, že rozsah tejto podpory bude ešte väčší – a to je účelom projektu Public4MSME.

Informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.public4sme.eu a https://spse-po.sk/clanok/823/informacia-o-projekte-public4msme.

Realizátori projektu vyjadrujú poďakovanie všetkým inštitúciám z Prešovského regiónu, ktorých znalosti a záujem o projekt prispeli k príprave podkladov.

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s katalógom osvedčených postupov, ktorý je k dispozícii na webovej stránke projektu (vzhľadom na medzinárodný charakter projektu sú materiály pripravené v anglickom jazyku).

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním Medzinárodného fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Za projektový tím SPŠE: Marta Kollárová, Martin Broda, Gabriela Mitrová

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nové číslo mesačníka SME Ženy v stánkoch od 1. decembra


INZERCIA 7 h

Nemusíme dlho bádať, aby sme prišli na to, že strava postavená na čerstvých plodoch je tá najzdravšia.


17 h

V poradí štvrtý rok sa dm zmenou BLACK piatku na GIVING rozhodla venovať 5 percent z celkového denného obratu e-shopu.


17 h
Skryť Zatvoriť reklamu