SME
Štvrtok, 30. jún, 2022 | Meniny má Melánia

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Petit Press, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov na deň 28.04.2021 o 11.00 hod.

Petit Press, a.s.

so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2471/B

______________________________________________________

Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. („Spoločnosť“) týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti na deň 28.04.2021 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti Lazaretská 12, Bratislava, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia („RVZ“)
  2. Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti
  3. Akceptácia vzdania sa dvoch členov dozornej rady funkcie a odvolanie dvoch členov dozornej rady volených valným zhromaždením
  4. Voľba nových členov dozornej rady volených valným zhromaždením
  5. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020
  6. Prerokovanie a schválenie správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
  7. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
  8. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na výplatu tantiém za rok 2020
  9. Súhlas k odvolaniu a menovaniu vedúceho odštepného závodu
  10. Schválenie obmedzenia platnosti a účinnosti štatútu predstavenstva do 31.8. 2021

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 10.30 hod. v mieste konania RVZ. Akcionár sa môže zúčastniť na RVZ v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Materiály, ktoré budú prerokované na RVZ, boli zaslané akcionárom vopred a budú tiež k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti. Akcionári majú právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu