SME
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

dm vyvinula produkty neutrálne k životnému prostrediu

dm vyvinula produkty vlastných značiek neutrálne k životnému prostrediu* pod označením Pro Climate.

(Zdroj: dm)

Spoločnosť dm vyvinula produkty vlastných značiek každodennej potreby s označením Pro Climate, ktoré sú nielen klimaticky neutrálne, ale prvýkrát aj neutrálne k životnému prostrediu. Vyrábajú sa totiž takým spôsobom, aby zanechávali čo najmenšiu možnú ekologickú stopu. To znamená, že *dopady na životné prostredie sa v čo najväčšej možnej miere znižujú a zostávajúce neeliminovateľné dopady v piatich kategóriách – kompenzácia emisií CO2, eutrofizácia, acidifikácia, oxidačný smog a narúšanie ozónovej vrstvy, ktorým sa nedá zabrániť, sa vyrovnávajú renaturačnými projektmi v Nemecku. V prvej fáze na slovenský trh postupne uvádza štrnásť Pro Climate produktov z radov dm značiek alverde, Denkmit, Jessa, SUNDANCE či Sanft&Sicher.

"Je v našom vlastnom záujme, aby sme s potrebnými zdrojmi zaobchádzali príkladne a zodpovedne. To znamená vytvoriť pre prírodu možnosti na regeneráciu, aby bolo vôbec možné ju zachovať pre budúce generácie. Pretože budúcnosť celej spoločnosti je udržateľná, len keď budeme žiť v súlade s prírodou. Znakom našej snahy v dm o zachovanie kvality života na Zemi je vývoj nových produktov, pri ktorých sa už od začiatku snažíme o maximálnu možnú redukciu dopadov na životné prostredie a súčasne o dodatočnú kompenzáciu zostávajúcich neeliminovateľných dopadov vznikajúcich pri výrobe a likvidácii produktov paralelne v rámci všetkých piatich environmentálnych kategórií," povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Od klimaticky neutrálnych produktov k produktom neutrálnym k životnému prostrediu

Každý produkt má v priebehu svojej výroby, používania a likvidácie vplyv na klímu a životné prostredie. Preto ten, kto chce nakupovať a žiť udržateľným spôsobom, dbá popri pôvode a spôsobe výroby produktov aj na ich regionálnosť, balenie a aspekty ochrany životného prostredia. Aj vďaka takejto požiadavke zo strany zákazníkov je stále viac tovarov a služieb dostupných pod označením klimaticky neutrálny. Znamená to, že dopady na klímu sú počas produkcie, prepravy a spotreby čo najmenšie a nevyhnutné množstvá CO2 sú kompenzované napríklad projektmi zalesňovania.

Tento dosah však má oveľa širšiu rovinu súvislostí a je možné ho zmierniť, ale nedá sa mu celkom vyhnúť. Na ochranu životného prostredia totiž nestačí, ak vyvážime len emisie oxidu uhličitého, čo je prípad klimaticky neutrálnych produktov. Preto ide dm so svojimi novými produktmi Pro Climate ešte o krok ďalej a kompenzuje päť negatívnych dopadov na životné prostredie – už vyššie spomínanú kompenzáciu emisií oxidu uhličitého, ďalej eutrofizáciu, ktorá predstavuje obohacovanie vôd anorganickými živinami, najmä zlúčeninami fosforu a dusíka, čo vedie k porušeniu rovnováhy prirodzeného prostredia vôd, acidifikáciu, čiže okyslenie, oxidačný smog, ktorý vzniká počas letných dní dôsledkom reakcie UV žiarenia z intenzívneho slnečného svitu s oxidmi dusíka a uhľovodíkmi produkovanými domácnosťami a priemyselnou výrobou, a narúšanie ozónovej vrstvy. Pri takejto kompenzácii hovoríme už o produktoch neutrálnych k životnému prostrediu.

S vedeckou podporou Technickej univerzity v Berlíne tak boli vyhodnotené všetky etapy vybraných produktov dm – od výroby cez používanie až po likvidáciu –, aby boli ich jednotlivé výrobné kroky optimalizované a dopady na životné prostredie podľa možnosti čo najviac redukované. V prvom kroku je analyzovaný celkový životný cyklus produktov Pro Climate, následne je rozdelený do "životných etáp" a je mu zostavená ekobilancia. V ďalšom kroku sa v jednotlivých etapách životného cyklu každého produktu hľadajú dostupné možnosti optimalizácie – od získavania surovín, výroby materiálu či produktu cez prepravu a používanie až po likvidáciu odpadu. Tie sú následne aplikované pri vývoji sortimentu produktov Pro Climate s cieľom čo možno najviac znížiť environmentálne záťaže. "Cieľom bolo od začiatku čo najviac minimalizovať ekologickú stopu. Zostávajúce neeliminovateľné dopady sa vyrovnávajú prostredníctvom kompenzačných projektov a tak sa stávajú produktmi neutrálnymi k životnému prostrediu", dodáva Janka Poláčková.

Kompenzačné procesy a obnova ekologickej rovnováhy v dm

Prostredníctvom kompenzačných procesov dáva dm životnému prostrediu späť to, čo si od neho v rámci výroby odobrala. A to tak, že vedci z Technickej univerzity v Berlíne na základe výsledkov ekobilancie podľa noriem stanovených nemeckou Spolkovou agentúrou na ochranu životného prostredia prepočítajú ekologické náklady vybraných produktov dm v spomínaných piatich ekologických záťažiach. Takto vyčíslené náklady dm následne investuje do projektov zalesňovania a renaturácie spoločnosti HeimatERBE. Táto spoločnosť nadobudla na území Nemecka pôdu, ktorá bola ekologicky znehodnotená činnosťou priemyslu alebo baníctva, a transformuje ju na biotopy, pričom túto transformáciu odborne zastrešujú špecialisti na danú oblasť. dm takto prispieva k zmierneniu dopadov klimatických zmien a k podporovaniu biodiverzity. Aktuálne sú tieto kompenzačné procesy realizované len v Nemecku. Ak sa dm podarí presvedčiť svojich zákazníkov, aby používali produkty Pro Climate, ktoré sú neutrálne k životnému prostrediu, bude môcť začať kompenzačné projekty aj v ďalších krajinách.

Balenia produktov Pro Climate

Mimoriadnu pozornosť venovala dm aj výberu obalov na produkty Pro Climate. Počas ich vývoja dospela k zaujímavému poznatku, a to, že vo väčšine prípadov je z pohľadu celkovej ekobilancie použitie malého množstva plastu lepšou alternatívou pre klímu a životné prostredie ako použitie napríklad skla. Preto dm stavila na recyklovateľné plastové obaly. Pri produktoch Pro Climate sa v záujme redukcie vplyvov na životné prostredie zároveň pokúsila o minimalizáciu obalov, súčasne sa snaží o ich vysokú mieru recyklovateľnosti, dbá na to, aby obsahovali najvyšší možný podiel recyklátu, a to všetko s ohľadom aj na bezpečnosť balenia.

ZÁKLADNÝ SLOVNÍK POJMOV – VYSVETLIVKY

Zmena klímy, resp. skleníkový efekt

Používaním fosílnych palív, výrubom dažďových pralesov a chovom dobytka ľudstvo čoraz výraznejšie ovplyvňuje klímu a teplotu na Zemi. Preto sa v atmosfére hromadia skleníkové plyny. Prepúšťajú slnečné teplo, ale zabraňujú jeho vyžarovaniu späť do kozmu.
V dôsledku toho vzniká skleníkový efekt, zintenzívňuje sa zohrievanie atmosféry a narúša sa rovnováha nášho ekosystému.

Eutrofizácia

Pojem "eutroph" pochádza z gréckeho spojenia eu trophos a znamená "dobre živený". Eutrofizáciu zapríčiňujú ľudské aktivity, ktoré vedú k zvyšovaniu obsahu živín (napr. dusíka a fosforu) vo vodných ekosystémoch pôvodne chudobných na živiny. Následný enormný rast rias a vodných rastlín oberá o životný priestor iné druhy rastlín, mnohé drobné živočíchy a zvieratá.

Acidifikácia (okysľovanie)

Acidifikácia znamená znižovanie hodnoty pH systému, napríklad pôdy alebo vody. Ide o výsledok pôsobenia tzv. acidifikačných substancií, ako je napríklad oxid siričitý v zrážkach vo forme kyslých dažďov. Mnoho rastlín je intolerantných k zintenzívňujúcej sa acidifikácii. Výsledkom sú obrovské vplyvy na ekosystémy lesov a vôd a na život mnohých organizmov.

Oxidačný smog

Oxidačný smog je kontaminácia prízemných vrstiev vzduchu vysokými koncentráciami ozónu a iných fotooxidantov. Tvorí sa za slnečného počasia z oxidov dusíka a uhľovodíkov pri pôsobení ultrafialového (UV) žiarenia slnka. Prízemný ozón napáda dýchacie orgány a má negatívny vplyv na rastliny a živočíchy. Nesmie sa však zamieňať s ozónom vo vzdialenej stratosfére, ktorý zabraňuje prenikaniu ultrafialového žiarenia na Zem.

Narúšanie ozónovej vrstvy

Ide o odbúravanie stratosférickej ozónovej vrstvy. Odbúravanie ozónu zapríčiňujú okrem iného pri špecifických klimatických podmienkach plynné halogénové zlúčeniny, čo spôsobuje stratu ochrany pred žiarením v spektre UV-B a UV-C.

www.mojadm.sk

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3 765 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 658 pracovníkov v 156 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan "Tu som človekom, tu nakupujem" vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 21 h

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu