SME
Štvrtok, 1. jún, 2023 | Meniny má Žaneta

S. Čársky: aj pri laboratórnej diagnostike je dôležitý lekár

Riaditeľ Unilabs Slovensko hovorí o trendoch v laboratórnej diagnostike.

Nový riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko, Mgr. Stanislav Čársky, prebral firmu minulý rok. Krátko po tom, ako celú skupinu Unilabs kúpil nový majiteľ – A. P. Moller Holding, ktorý sa netají ambíciou zanechať silnú stopu na diagnostickom trhu a investovať do tejto perspektívnej oblasti. Slovenskú pobočku čaká v tomto roku cesta harmonizácie vnútorných procesov s medzinárodnou sieťou laboratórií Unilabs, nasadenie novej digitálnej platformy pre lekárske ambulancie, otvorenie nového nemocničného laboratória v novej nemocnici Bory Hospital v Bratislave, či otvorenie moderného odberového miesta v nových priestoroch NIDO na Trnavskej ceste v Bratislave, ako aj cesta digitalizácie a zásadná obnova laboratórnej techniky.

V spoločnosti Unilabs pôsobíte už viac ako pol roka, ako sa zmenil váš pohľad na ňu za tento čas?

Iba k lepšiemu. Firma je stabilná, so silným potenciálom. O Unilabse Slovensko som vedel, že jednou z najväčších devíz spoločnosti sú ľudia, ktorí majú vysokú expertízu vo všetkých oblastiach a pracujú vo vysokom nasadení a efektivite. Presvedčil som sa, že to tak naozaj je. Dokonca viac ako som predpokladal. Navyše ma príjemne prekvapila agilita či už zamestnancov, alebo manažmentu. Veľmi pružne dokážu reagovať na meniacu sa situáciu a podmienky, čím pružne reflektujú potreby trhu. O tom hovorí aj naše portfólio služieb, ktoré je azda najkomplexnejšie na trhu.

Čo čaká segment diagnostiky v roku 2023?

V niečom náročné obdobie, v niečom zaujímavé výzvy, ale aj pozitívne trendy. Skúsim to rozmeniť na drobné. Výzvou bude postcovidová diagnostika, kde nás dobiehajú jednak odložené preventívne prehliadky a vyšetrenia, ale aj diagnostika pacientov, ktorí trpia postcovidovým syndrómom. Aktuálne hľadáme čo najlepšie kombinácie testov, tak, aby podali plastický obraz o stave pacienta. Zaujímavou výzvou bude rastúci trend záujmu pacientov o diagnostiku v režime samoplatcov, kedy chceme, minimálne za našu spoločnosť, ponúknuť ešte širšie portfólio a priblížiť sa k ľuďom. A z trendov vnímam ako veľmi zaujímavý segment genetické vyšetrenia, kde vidíme progres pomaly na dennej báze. Genetické vyšetrenia novej generácie a, ako novinka, prístupné pre samoplatcov aj tam, kde boli a stále sú dostupné len na základe indikácie od lekára. Zároveň ponúkneme aj našim lekárom a nemocniciam nové a trendové genetické vyšetrenia – najmä v onkologickej oblasti, ktoré pomôžu pacientom, urýchlia diagnostiku a pomôžu precizovať diagnostiku ochorení, aj tých raritných.

Prinesie to revolúciu?

Hovorme skôr o rýchlejšej evolúcii. Veda s technikou napreduje a nás teší, že sme pri tom a že v konečnom dôsledku zachránime viac životov alebo zlepšíme komfort života viacerým pacientom. Prípadne dosiahneme, že z človeka sa pacient vlastne ani nestane.

Budú ale takéto nové a moderné testy dostupné?

To neprislúcha hodnotiť laboratóriám. My vyšetríme všetko, čo ponúkame v našom portfóliu, a čo nám lekári pošlú, respektíve, čo si pacienti alebo klienti objednajú. Napríklad genetický test BRCA 1/ BRCA 2, ktorý vie screeningovo odhaliť genetickú predispozíciu na rakovinu prsníka alebo vaječníkov, je podmienený prísnymi indikačnými kritériami lekára a poisťovne, čo je úplne pochopiteľné, pretože je to finančne nákladná záležitosť. Zároveň však existuje možnosť absolvovať tento test preventívne v samoplatcovskom režime aj bez rodinnej anamnézy a bez indikácie lekára. To znamená, že inak nedostupné testy genetických analýz, resp. dostupné len pri indikovaní lekárom, sprístupníme v budúcnosti aj širokej verejnosti v samoplatcovskom režime. A to je takisto evolúciou v laboratórnej diagnostike a najmä v jej širokej dostupnosti, najmä v screeningovej časti. Rozbiehame aj genetické testovanie v oblasti hereditárneho onkologického panelu; zatiaľ sme v štádiu testovania. Rovnako testovanie cirkulujúcej DNA kolorektálneho karcinómu – Septín 9, ako aj karcinómu močového mechúra – EpiCHECK už ponúkame, prípadne v blízkej budúcnosti budeme ponúkať našim partnerom – lekárom.

Znižuje to úlohu lekára v procese diagnostiky?

To v žiadnom prípade. Pri diagnostike je kľúčový lekár. My mu iba pomáhame s dátami, aby mohol urobiť čo najlepšie kvalifikované rozhodnutie. Aj v prípadoch samoplatcovských testov výrazne pacientom odporúčame, aby svoje výsledky konzultovali s lekármi. Samozrejme, sú niektoré, ktoré pochopí aj laik, ale akékoľvek dáta o pacientovi lekárovi vždy pomôžu urobiť si plastický obraz. Pretože lekár vo finále zhodnocuje výsledky s klinickým stavom pacienta a s ďalšími súčinnými faktormi. Toto stále učíme našich samoplatiacich klientov. Že úloha lekára v liečbe je nenahraditeľná. A správna a precízna diagnostika je jej prvý krok.

Máte pripravené novinky pre lekárov?

Tento rok nasadzujeme vylepšenú verziu našej digitálnej platformy pre ambulancie unilabs.online. Tá poskytuje lekárom možnosť digitálnej žiadanky, ale aj doručenia výsledkov online, čo výrazne zefektívňuje celý pracovný proces a najmä čas lekára. Zároveň sme tento rok prepracovali aj našu logistiku, upravili sme zvozové trasy s cieľom vyššej efektivity. Reagujeme tak aj na novinku, kedy nám pribudne druhá super moderná plne automatická diagnostická linka Aptio v Centrálnom laboratóriu Západ – Polianky v Bratislave.

Mení nejak automatizácia zaužívané potupy?

Dokázali by ste si pred dvadsiatimi rokmi predstaviť, že pri mikrobiologickom rozbore vám konkrétnu baktériu vo vzorke bude hľadať laser, a to konkrétne metódou hmotnostnej spektometerie? Laser (energetický lúč) zbombarduje baktériu, tá následne po absolvovaní energie od bombardovania vyžiari špecifické emisné hmotnostné spektrum, ktoré zasvieti a na základe toho sa identifikuje, o akú baktériu ide. A dnes sa to deje. Presne toto dokáže byť skutočným „gamechangerom“. Napríklad spomínaná linka Aptio Automation, ktorú máme v Stropkove, a ktorá pribudne tento rok aj v Bratislave, si sama roztriedi skúmavky a zanalyzuje vzorky v jednom z 29 modulov. Za hodinu zvládne 8720 testov, teda laboratórnych vyšetrení z približne 1200 skúmaviek. Zároveň je extrémne presná. To sú čísla, ktoré boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné a navyše by ste pre podobný rozsah vyšetrení potrebovali stovky laborantov. Dnes ju komfortne obslúži desiatka. A to hovoríme iba o rutinných biochemických (krv, moč) vyšetreniach.

Zmení sa niečo z pohľadu klientov?

Veríme, že zmenu by mali pozitívne pocítiť všetci. Zvyšujú sa laboratórne kapacity a aj rýchlosť vyšetrení, keďže ide o automatizáciu procesov. V rámci našej siete sme samozrejme už teraz zoptimalizovali zvozové trasy tak, aby boli naše obe Aptiá v Bratislave aj Stropkove vyťažené čo najviac. Predpokladám, že niekoľko mesiacov bude trvať vylaďovanie workflow. Ale neobávam sa toho, keďže v slovenskom Unilabse sme mali vždy prepracovanú logistiku a dobre diverzifikované pracoviská tak, aby naši klienti dostávali služby ktoré potrebujú v kvalite a rýchlosti, ktorú očakávajú.

Na rok 2023 máte aj ďalšie plány?

Modernizujeme aj ďalšie laboratóriá, vylepšujeme aj softvér a pracovné postupy. Zároveň otvárame prevádzku komplexného nemocničného laboratória v najmodernejšej nemocnici na Slovensku na bratislavských Boroch. Pre samoplatcov máme pripravené centrum s odberovými miestnosťamu lab.online už v nových priestoroch objektu N!DO na Trnavskej ceste v Bratislave, ktoré plánujeme spustiť do prevádzky v apríli tohto roku.

Silnou témou roku 2022 bola aj akvizícia Unilabsu novými majiteľmi – dánskou skupinou A.P. Moller holding. Čo to znamená pre Slovensko?

Prináša to určite inú – vyššiu úroveň firemnej kultúry, investičných príležitostí a globálnych príležitostí. A.P. Moller Holding je totiž dánskou rodinnou firmou, ktorá funguje na trochu iných princípoch než firmy, ktoré sa musia v prvom rade zodpovedať svojim investorom či akcionárom. Jej škandinávsky pôvod sa odzrkadľuje aj na veľkom zameraní sa na udržateľnosť a zelené témy, a tkvie najmä v tom , že sú to „bežci na dlhé trate“.

Aké hodnoty vyznáva nový majiteľ?

Skupina A. P. Moller pôsobí na celosvetovom trhu viac ako 100 rokov, a tým teda ponúka svoje vlastné meno ako záštitu kreditu, prestíže a vysokých hodnôt pracovnej etiky, morálky a kvality. Ak používate svoje meno, je to osobné a za každým krokom si musíte stáť. Preto sú ďalšími parametrami značky čestnosť, pokora a schopnosť počúvať, celková starostlivosť o klientov a partnerov a – samozrejme – vlastní ľudia – zamestnanci. Tieto hodnoty sú vo veľmi dobrom súlade s filozofiou skupiny Unilabs známej pod názvom CARE BIG, kedy je našou ambíciou poskytnúť svojim klientom čosi navyše, tú vnímanú a časom aj nepostrádateľnú hodnotu dodávanú nad rámec očakávaných služieb a prístupu.

A ako sa prejavujú tieto kroky v rámci slovenských štruktúr?

Na Slovensku chceme postupne harmonizovať interné procesy so skupinou, no treba povedať, že v naozaj veľa oblastiach sme na jednej lodi už dnes. Ako príklad môžem spomenúť vysokú mieru compliance, alebo ak chcete súladu s pravidlami, normami, etikou, legislatívou a firemnou kultúrou. Intenzívne nám záleží, aby sme svoje podnikanie vykonávali eticky, férovo a otvorene. Ľudia a naši klienti budú pre nás vždy na prvom mieste.

Môžu teda aj zamestnanci očakávať pozitívne zmeny?

Určite áno. Ako jeden z našich cieľov sme si stanovili, že chceme patriť medzi najlepších zamestnávateľov v sektore zdravotnej starostlivosti. To nesúvisí iba s peniazmi, ale aj celkovým nastavením procesov a komunikácie s ľuďmi. Už dnes reflektujeme na spätnú väzbu a snažíme sa zvyšovať spokojnosť zamestnancov. Čiastočne je, samozrejme, nutné prenastaviť niektoré postupy z minulosti a reflektovať napríklad na digitalizáciu, moderné trendy v diagnostike a inovácie, kedy zrazu potrebujeme iné profesie a naopak na niektorých pozíciách stačí ľudí menej.

Digitalizácia a inovácie sú skutočnou témou, alebo je to iba buzz word?

Je to realita a to nehovoríme iba o procesoch zameraných na komunikáciu s ambulanciami. Dnes digitalizácia napríklad v patológii ponúka príležitosti, aké sme v minulosti nemali. Ďalšou veľkou témou je robotizácia, ktorá prináša najmä väčšiu efektivitu. Inovujeme a plánujeme inovovať aj prístrojové vybavenie vo všetkých regiónoch, všetko s cieľom zvýšiť presnosť, rozšíriť portfólio a skrátiť čas vyšetrení. A to všetko pre našich partnerov, lekárov, klientov a v neposlednom rade – pacientov.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Obsluha, ktorá vám poradí s autom aj zachráni život
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Slováci si čoraz častejšie kupujú jazdené „kombíky“ na úver
 3. Najinovatívnejšia banka v CEE je zo Slovenska!
 4. Deti z detských domovov predviedli svoj talent
 5. Miliónová investícia do elektrickej stanice zabráni problému
 6. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 8. Orange hokejové talenty priniesli množstvo detskej radosti
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 501
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 992
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 210
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 4 825
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 3 620
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 823
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 248
 8. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 1 968
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nová predajňa sa nachádza blízko historického centra a je súčasťou lokality zapísanej do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.


INZERCIA 26m

Presne 50 % vozidiel typu kombi kúpených u najväčšieho slovenského predajcu ojazdených automobilov AAA AUTO sa predáva na úver.


2 h

Magazín Global Finance zverejnil zoznam najinovatívnejších bánk na svete.


3 h
SkryťZatvoriť reklamu