SME
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Ako uverejniť tlačovú správu

Ako získať prístup do služby Tlačové správy

 1. Ak u nás chcete uverejňovať komerčné správy (PR články, tlačové správy) je potrebné zaregistrovať sa a uhradiť poplatok za používanie služby tlacovespravy.sme.sk (ďalej len Služba). Pre registráciu je potrebné vybrať si balík predplatného, vyplniť všetky povinné údaje v registračnom formulári, a súčasne akceptovať Podmienky používania Služby. Po odoslaní registrácie obdrží Zadávateľ email potvrdzujúci registráciu do Služby.
 2. Prihlásenie do Služby bude registrovanému Zadávateľovi sprístupnené po úhrade poplatku za Službu. Poplatok za Službu je Zadávateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti zálohovej faktúry, ktorú obdrží v krátkom čase na emailovú adresu ním uvedenú v registrácii.
 3. Po úhrade zálohovej faktúry (suma musí byť pripísaná na účet Petit Press, a.s. ako prevádzkovateľa stránky) bude registrovanému Zadávateľovi doručený email potvrdzujúci aktiváciu konta.

Ako uverejniť tlačovú správu, úprava správy

 1. Po zadaní prihlasovacích údajov v prihlasovacom boxe vpravo hore na hlavnej stránke sa Zadávateľ môže prihlásiť do systému, a používať Službu (publikovať a editovať svoje správy, resp. pozastaviť publikovanie svojich správ etc.).
 2. Pre pridanie novej správy kliknite na odkaz Spravovať správy. Otvorí sa Vám redakčný systém Artemis. V ľavo hore sa nachádza modrý obdĺžnik “+ Vytvoriť nový článok TS”. Po kliknutí je potrebné zadať rubriku a autora článku a potvrdiť kliknutím na ďalší modrý obdĺžnik “+ Vytvoriť nový článok”. Vyplňte povinné údaje o správe: nadpis (titulok), perex (podtitul), a následne text samotnej správy.
  Pozor na najčastejsie chyby pri publikovaní tlačovej správy / pr článku .
  Pozor na autorské práva: Za autorské práva k vkladaným textom je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ. 
 3. Pre vkladanie textu správy môžete použiť jeden z nástrojov editora „Vložiť prostý text“ alebo „Vložiť z Wordu“ – podľa toho, či chcete vložiť neformátovaný (prostý), alebo formátovaný text. Prípadne ho môžete jednoducho nakopírovať do okna určeného na text a upravovať ho tam. 
 4. Na pravej lište sa nachádzajú možnosti Publikovať,  Hlavné fotografie, Autor, Zdroj, Rubrika, téma, 
  V časti Publikovať, uvediete dátum publikácie (hneď pod týmto políčkom môžete uviesť aj dátum dokedy bude správa publikovaná). 
  Titulnú fotografiu nahráte v časti Hlavné fotografie a to tak, že kliknete na Zmeniť, otvorí sa Vám nové okno. Vpravo kliknete pod šípkou v modrom obláčiku na Pridať obrázok. Optimálne je vložiť fotografiu  - obrázok - na šírku, o pomere strán 4:3 (napr. 640x480). Po jeho výbere sa vám otvorí možnosť Pokračovať v editácii alebo Preskočiť editáciu. Vyberte si Preskočiť editáciu. Následne kliknete na fotografiu a potvrdíte to kliknutím na Zvoliť. UPOZORNENIE: Za autorské práva k vkladaným textom, fotografiám a videám je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ.
  Rubrika, téma ak ste si v prvom kroku vybrali nesprávnu rubriku, tu ju môžete zmeniť. 
 5. Editovať správy môžete v redakčnom systéme Artemis a to tak, že na ľavej lište kliknete na Tlačové správy - PR články. Otvorí sa vám zoznam všetkých vami uverejnených tlačových správ. A iba kliknete na tlačidlo upraviť pri predmetnej tlačovej správe. Zmenu uložíte v pravo v Publikovať zeleným tlačidlom Publikovať.

Dôrazne odporúčame neprehliadnuť:

 • Nepíšte celé titulky veľkými písmenami.  Väčšina webových stránok nepodporuje písanie titulku ani podtitulu veľkými písmenami (mimochodom - na účinnosť článku z pohľadu SEO veľké písmená nemajú vplyv).
 • Najčastejšie chyby: Titulky píšeme vždy bez bodky na konci; a naopak - podtitul píšeme vždy s bodkou na konci.  Pred otáznikom, čiarkou, výkričníkom nikdy nie je medzera (za nimi je vždy).
 • Veľké písmená píšeme: 
  - na začiatku jednoduchej vety a súvetia;
  - na začiatku vety alebo súvetia po predchádzajúcej vete zakončenej bodkou, výkričníkom alebo otáznikom;
  - po dvojbodke:
  a) na začiatku priamej reči,
  b) ak po nej nasleduje výpočet, v ktorom niektorý člen obsahuje aspoň jednu celú vetu.
 • Pozor na  „hrubice"  v titulku či perexe - sú zásadným prehreškom jeden príklad za všetky: „Ženy ich milujú, muži sú k nim ľahostajný “
 • Čítajte po sebe a dávajte pozor na neukončené a nezmyselné vety . Príklad nezmyselného podtitulu, ktorý editor článku po sebe neprečítal: "V našej firme sa stávate súčasťou úspešnej spoločnosti, v ktorej vám spolu so zaujímavým finančným ohodnotením a motivujúcim.“

(!) Ak k vášmu textu pristupujete povrchne, robíte firme/službe, ktorú článkom propagujete, medvediu službu.

Čítajte viac: https://tlacovespravy.sme.sk/dok/20613265/ako-titulkovat-tlacove-spravy/

 

O projekte

 

 

Prihláste sa a vložte PR článok

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťZatvoriť reklamu