SME
Nedeľa, 4. jún, 2023 | Meniny má Lenka

Spojili sme sa pre krajší a lepší zajtrajšok

Spojená škola, Masarykova 24 v Prešove je plná noviniek.

V sekcii stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja dochádza za posledné obdobie k racionalizácii a optimalizácii stredných škôl, kde cieľom je vytvoriť spojením dvoch príbuzných škôl jednu veľkú a kvalitnú školu, ktorá bude poskytovať adekvátna vzdelanie pre žiakov z daného okresu. Výnimkou nebol ani okres Prešov a aj preto začiatkom tohto školského roka vznikla nová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov, ktorá poskytuje vzdelávanie vyše 400 žiakom. Viac informácií nám poskytol poverený vedením tejto školy Mgr. Michal Čiernik.

Pán riaditeľ, vieme, že ste v poslednom období mali veľmi zložité obdobie v podobe delimitačného procesu dvoch stredných škôl v okrese Prešov. Viete nám detailnejšie opísať o čo vlastne išlo?

Samozrejme. Dňa 1.9.2021 vznikla nová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov spojením dvoch síce menších, ale dovolím si povedať veľmi kvalitných škôl a to Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. V súčasnosti školu navštevuje 414 žiakov rozdelených do 17 tried. Delimitačný proces bol veľmi náročný, pretože sme riešili všetky záležitosti od prechodu práv a povinností, cez personálne otázky až po prevod majetku. Prakticky sme zabezpečili vytvorenie úplne novej školy, ktorá poskytuje vzdelanie pre žiakov z oblasti ekonomiky, podnikania a cestovného ruchu. Stali sme sa tak jedinou školou v okrese Prešov, ktorá je v podstate centrom odborného vzdelávania pre ekonomickú oblasť.

V súvislosti so spájaním škôl a príchodom nových žiakov ste museli upraviť aj podmienky a priestorové vybavenie školy. Čo všetko sa muselo spraviť, aby žiaci a noví zamestnanci sa cítili ako doma?

Prakticky od kedy sme sa dozvedeli, že sa budeme spájať, prebiehala neustála komunikácia oboch riaditeľov škôl. Pripravovali sme jednotlivé procesy tak, aby začiatok školského roka bol plynulý a poskytoval žiakom, zamestnancom komfortné prostredie. Z tohto dôvodu aj za pomoci zriaďovateľa sa realizovalo viacero investičných akcií. Za zmienku stojí spomenúť revitalizáciu 5. poschodia, kde odchodom umeleckých št. odborov muselo dôjsť k zmene charakteru využitia týchto učební na informačné resp. multimediálne učebne. V súvislosti s tým sa nám podarilo zmodernizovať aj wifi pripojenie, ktoré je na dnešnú dobu, dovolím si povedať vysoko nadštandardné po každej stránke. Výsledkom tejto akcie bolo vytvorenie piatich nových počítačových učební, ktoré boli potrebné na to aby sa výchovno-vzdelávací proces mohol uskutočňovať bez obmedzenia.

Okrem týchto počítačových učební máte aj nejaké iné?

Áno. Celkovo škola disponuje 11 počítačovými učebňami s modernou výpočtovou technikou.

Vraveli ste, že ste prešli viacerými investíciami. Ktoré to sú ešte?

Okrem spomínanej investície došlo ku kompletnému zatepleniu telocvične školy, rekonštrukcií a modernizácií stúpačiek na oboch stranách budovy školy, vymenila sa výťahová kabína, zrekonštruovali sa sprchy a vzduchotechnika v šatniach, ktoré slúžia na predmet telesnej a športovej výchovy a prebehli ďalšie investície menšieho rozsahu slúžiace pre pohodlie žiakov a zamestnancov školy.

V rámci študijných odborov je škola zameraná na ekonomiku, podnikanie a cestovný ruch. Aké študijné odbory Vaša škola ponúka?

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov otvára pre nasledujúci školský rok študijné odbory obchodná akadémia, ekonomické lýceum, škola podnikania a manažment regionálneho cestovného ruchu. Sú to veľmi dobré a kvalitné odbory, čo dokazujú aj absolventi týchto odborov. Budúci absolventi tak majú možnosť presadiť sa ihneď na vysokej škole alebo na trhu práce.

Prečo práve Vás by si mal vybrať žiak končiaceho ročníka na základnej škole?

Z jednoduchého dôvodu. Spojením dvoch kvalitných škôl vznikla nová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov, ktorá poskytuje kvalitné odborné vzdelanie prostredníctvom výborných pedagógov, modernej techniky a v krásnom prostredí. Druhým podstatným dôvodom je ten, že dokážeme pripraviť absolventov na vysokoškolské vzdelávanie, ale aj priamo na trh práce. Každá jedna firma potrebuje kvalitného pracovníka z ekonomickej a podnikateľskej oblasti. Tieto vedomosti a skúsenosti z týchto oblasti poskytne veľmi málo škôl v pôsobnosti PSK.

To znamená, žeby sa k Vám mali uchádzať žiaci, ktorí sú výborní napríklad v predmete matematika?

To určite nie. My ako škola dokážeme týchto žiakov počas štúdia na škole pripraviť tak, aby aj z nuly dosiahli maximum. Jediná podmienka je, že aj oni sami to musia chcieť.

Tretí rok bojujeme s pandémiou koronavírusu, kde najväčší negatívny dopad badať na gastropriemysle a tým pádom aj cestovnom ruchu. Nebojíte sa, že sa tieto skutočnosti odzrkadlia aj na vašich absolventoch v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu?

Uvedomujeme si, že situácia v týchto oblastiach je zlá, ale povedzme si pravdu. Kde nie je. Pandémia zasiahla každého jedného z nás. Ja sa o budúcnosť týchto žiakov nebojím, nakoľko im poskytujeme dostatočne široké portfólio vedomostí, ktoré vedia uplatniť ďalej v štúdiu na vysokej škole, prípadne v zamestnaní. Koronavírus asi neskončí, ale určite dosiahne takú úroveň, že každý jeden z nás bude môcť fungovať bez značných obmedzení.

Možno si naši čitatelia povedia: „Taká výborná škola! Načo predchádzajúce dve školy predtým rušili, keď sú teraz ako jeden celok tiež výborné?“ Skúste to vysvetliť.

Bohužiaľ deti je čoraz menej a školy nám za posledných 20 rokov pribúdali, ale nerušili sa. Aj z tohto dôvodu nastala situácia, že je veľmi veľa škôl, no málo detí. Priestory týchto škôl boli dimenzované kapacitne na 500 až 800 žiakov. Dnes je len veľmi málo škôl, ktoré toto číslo majú. Ak má takáto škola 250 žiakov, nedokáže z prevádzkových dôvodov „utiahnuť réžiu“ a prepadá sa, ako sa hovorí do „červených čísel“. To je problém mnohých škôl. Myslím si, že optimalizácia siete stredných škôl nie len v Prešovskom samosprávnom kraji, ale na celom Slovensku je ešte len na začiatku.

Čo ešte Vaša škola ponúka?

Okrem spomínaných študijných odborov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov ponúka rôzne kurzy ako napr. animátorský kurz, baristický kurz, barmanský kurz a mnohé ďalšie. Veľmi dôležitou súčasťou školy je priebežná odborná prax a súvislá prax, ktorú žiaci vykonávajú vo vyše 20 firmách, kde prepájajú teóriu s praxou.

Ponúkate aj duálne vzdelávanie?

Áno. V študijnom odbore obchodná akadémia poskytujeme duálne vzdelávanie. Pripravené sú ďalšie rokovania s novými zamestnávateľmi, ktorí majú záujem o vstup do tohto vzdelávania. Chcú tak podporiť a vychovať si možno aj svojich nových zamestnancov. Je to trošku náročný proces, no stojí za to. V poslednej dobe je vidieť, že záujem o „duál“ vzrástol aj zo strany žiakov aj zo strany zamestnávateľského sektora. Určite odporúčam.

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov sídli priamo pri autobusovej a železničnej stanici. Je to určite výhoda pre žiakov, ktorí cestujú do Prešova z okolitých obcí. Viete nám opísať ďalšie Vaše výhody?

Som veľmi rád, že sa na to pýtate. Naša škola je dovolím si povedať komplexnou školou. Okrem vzdelávania pre našich žiakov disponujeme vlastnou školskou kuchyňou, ktorá varí výborne a vlastným školským internátom s kapacitou 96 lôžok. Okrem iného máme k dispozícii vlastnú telocvičňu, ktorá slúži aj na voľnočasové aktivity práve pre žiakov školského internátu. V budove školy máme aj školský bufet a v priestoroch, ktoré škola prenajíma, sídlia potraviny, kde si môžu žiaci zakúpiť takmer všetko.

Veľmi pekne ste opísali súčasnosť, ale viete nám povedať aj aké máte plány so školou vy osobne?

Prešli sme si delimitačným procesom, ktorý bol nesmierne zložitý a náročný. Niektorí riaditelia si za 20 rokov svojej praxe týmto procesom neprejdú. Mal som tú česť hneď na začiatku svojho mandátu podieľať sa na vzniku novej školy. Zvládli sme to! Preto je teraz prioritou v krátkodobom horizonte zastabilizovať školu v rámci počtu žiakov. Chceme rozšíriť svoje portfólio aj do iných okresov a stať sa lídrom v sekcií stredných odborných škôl v našom regióne. Škola má našliapnuté na veľmi peknú budúcnosť. Netreba zaspať, ale neustále pracovať. Prinášať nové študijné odbory, vzdelávať zamestnancov, aktivizovať sa v projektoch, vymýšľať a čo je najdôležitejšie aj realizovať investičné akcie. Je len na nás, ako k tomu pristúpime. Dôležitá je aj podpora rodičov, žiakov a zamestnancov. Aj ten najlepší riaditeľ je zlý riaditeľ, keď sú jeho zamestnanci a žiaci nespokojní, no na druhej strane škola bez dobrého riaditeľa nemôže správne fungovať. Vždy sa v každej práci nájde niekto taký, komu Vaše rozhodnutia nevyhovujú z rôznych dôvodov. S tým sa človek musí jednoducho zmieriť, že nevyhovie každému. No nakoniec všetci uznajú, že výsledok je skvelý. A v tomto je podstata: jednota, spokojnosť žiakov, rodičov a radosť chodiť do zamestnania.

To znamená, že sa chystajú aj nejaké investičné akcie?

Áno. Ak všetko dobre dopadne, tak najbližšie leto zrekonštruujeme a úplne zmodernizujeme školskú kuchyňu. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť a navýšiť možnosti kapacity výdaju jedál na 500 obedov denne, nakoľko chceme poskytovať tieto služby aj pre iné školy resp. organizácie.

Pred nedávnom ste sa zúčastnili výberového konania na riaditeľa školy. Ako ste dopadli?

Z hľadiska legislatívy je to povinný proces, ktorým som si musel prejsť, nakoľko vznikla nová škola. Úprimne poviem, vedel som, že riskujem, keď naša škola pôjde do delimitácie z dôvodu toho, že po vzniku novej školy prebehnú nové voľby na riaditeľa školy. Ale povedal som si, že nemá zmysel takto fungovať a je potrebné pre dobro detí a zamestnancov a hlavne pre budúcnosť škôl spojiť sa a riskovať tak svoju pozíciu. Som veľmi rád, že som pri januárovom výberovom konaní uspel a dúfam, že budem môcť svoje plány so školou pretaviť do zdarného konca.

Prečo dúfate?

Uspieť vo výberovom konaní je jedna vec. Posledné slovo má predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ma musí ešte vymenovať na základe návrhu rady školy, ktorá výberové konanie organizovala. Každopádne aj touto cestou by som sa rád poďakoval vedúcemu odboru školstva p. PaedDr. Jánovi Furmanovi, ktorý spoločne so svojimi spolupracovníkmi z odboru školstva nám neustále pomáhali v ťažkých začiatkoch. Sú to fundovaní ľudia a myslím si, že aj my aj pán predseda PSK môže byť hrdý na to, aký skvelý tím si vyskladal. Za to mu patrí aj moja veľká vďaka. Len takto sa školstvo môže posúvať ďalej, keď to budú riadiť ľudia, ktorí rozumejú problematike a prinesú so sebou aj trochu ľudskosti.

Na záver je niečo, čo by ste chceli odkázať našim čitateľom, možno rodičom resp. žiakom, ktorí sa rozhodujú pridať resp. nepridať k Vám prihlášku?

Sme kvalitná nová, moderná a zároveň skúsená škola. So skvelou polohou v blízkosti železničnej, autobusovej stanice a ponukou možnosti ubytovania na školskom internáte. Okrem vzdelávacieho procesu organizujeme pravidelne rôzne tematické aktivity na zlepšenie klímy v škole nie len medzi žiakmi, ale aj ich rodičmi. Ja a prakticky všetci sme tu pre našich žiakov, aby sme im odovzdali nie len vedomosti, ale aj pridanú hodnotu v podobe zážitkov a skúseností, ktoré sú na nezaplatenie pre uplatnenie sa aj na trhu práce. Je potrebné investovať čas v podobe štyroch rokov vzdelávania a výsledok určite bude optimálny. Veď, príďte a posúďte to sami.

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov – investuj do seba, vzdelávaj sa u nás.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Aj vaše dieťa sa môže veľmi jednoducho nakaziť parazitmi.
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 4. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 5. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 7. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 8. V Bratislave sa koná Globsec
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 702
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 8 413
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 152
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 942
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 523
 6. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 501
 7. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 331
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 843
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pochutnávajú si na kuracom a bravčovom mäse, ale aj klobásach či slanine.


2. jún

Spoločnosť TERNO real estate, ktorá prevádzkuje sieť potravín Terno a KRAJ, spúšťa nový projekt pre svojich zákazníkov.


2. jún

UNICEF stojí pri všetkých láskavých rodičoch. V júni, ktorý je mesiacom rodičovstva, ponúka niekoľko inšpiratívnych tipov.


2. jún
SkryťZatvoriť reklamu