INZERCIA

Do výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY sa zapojilo takmer 500

Výtvarná súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY profesora Karola Ondreičku pozná víťazov. Porota odmenila na dnešnom slávnostnom vyhlásení výsledkov v Primaciálnom paláci v Bratislave talentované deti.

Výtvarná súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY profesora Karola Ondreičku pozná víťazov. Porota odmenila na dnešnom slávnostnom vyhlásení výsledkov v Primaciálnom paláci v Bratislave talentované deti už štrnásty raz. Víťazné práce budú vystavené v Primaciálnom paláci do konca roka.

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY sa zapojilo takmer 5 000 detí. Je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti. Súťaž organizuje už 14 rokov detské občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP, Nadáciou SPP, Slovenským paralympijským výborom, Hlavným mestom SR Bratislava a redakciou časopisu Fifík.

Aj v tomto ročníku sme hodnotili veľa kvalitných detských kresieb talentovaných výtvarníkov. Už 14 rokov sa aktívne zapájajú školy, deti, učitelia a vychovávatelia do našej obľúbenej súťaže. Nápadité a veselé obrázky nám opäť priblížili detský maľovaný svet plný nadšenia, radosti či tajných vianočných prianí. Do tohto ročníka bolo prihlásených až 4 952 detských prác. Na budúci rok, skúsime toto skvelé číslo ešte prekonať...,“ podelila sa o svoju radosť Zuzana Katrušinová, predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky.

Do 14. ročníka výtvarnej súťaže s nádychom Vianoc sa zapojilo celkom 348 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každoročne menia. Tento rok detské talenty kreslili a maľovali obrázky na šesť výtvarných tém: O čom snívam, Vianoce ako z rozprávky, Svadba v ríši zvierat, Moje obľúbené miesto alebo mesto, Maskot na Zimné paralympijské hry v Sochi 2014 a Anjel mojich Vianoc.

Súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY nesie meno významného slovenského výtvarníka, profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku, až do roku 2003, kedy podľahol ťažkej chorobe. Počas štrnásťročnej existencie súťaže hodnotila porota takmer 80 000 detských prác, ktoré vytvorili deti pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

Zloženie poroty:
prof. Dušan Kállay - predseda poroty, akademický maliar
Zuzana Katrušinová - predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky
Helena Ondreičková - učiteľka výtvarnej výchovy a manželka zosnulého prof. Karola Ondreičku
Mgr. of Art. Miroslav Regitko - výtvarník
Mgr. Ľuboslav Paľo - výtvarník
Mgr. Monika Lacková - zástupkyňa Nadácie SPP
Mgr. Jenka Zemanová - vedúca útvaru komunikácie, SPP
Mgr. Ľubica Oreská - špecialista korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP
PhDr. Ján Riapoš - predseda Slovenského paralympijského výboru

Z histórie súťaže:
V roku 1998 vyhlásila spoločnosť SPP spolu s občianskym združením Korytnačky a ďalšími spoluorganizátormi 1. ročník výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby. Prvým predsedom súťaže bol akademický maliar, zosnulý profesor Karol Ondreička. Jeho nástupcom sa stal profesor Dušan Kállay, ktorý pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Jeho dielo obletelo takmer celý svet, s nadšením hodnotí práce detí a vyberá tie najkrajšie.

Od roku 2004 sa stalo tradíciou, že slovenských paralympionikov sprevádza do dejiska paralympijských hier vlastný maskot ich spoločného družstva. Jeho námet sa už niekoľkokrát zrodil práve v súťaži Mesiac detskej tvorby. V 13. ročníku súťaže si Slovenský paralympijský výbor vyberal maskota na Paralympijské hry v Londýne. Maskot kocúr Tomi pomohol našim paralympionikom vybojovať šesť medailí.

Obrázky z tejto súťaže mali úspech aj v Slovenskej pošte. V júni minulého roku vydala Slovenská pošta známku, FDC a pečiatku s kvetinovým motívom, ktorý je z dielne súťaže MESIAC DETSKEJ TVORBY. Obrázkami z tejto súťaže bola dokonca ilustrovaná knižka poviedok pre deti Poletíme za dúhou, ktorá vyšla vo vydavateľstve Perfekt.

V prílohe nájdete Výsledkovú listinu zo súťaže Mesiac detskej tvorby Karola Ondreičku.

14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku
MESIAC DETSKEJ TVORBY - Výsledková listina zo zasadnutia poroty zo dňa 16. novembra 2012

Téma: O čom snívam
1. miesto: Tomáš Toráč, 10 rokov, Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, Sereď
2. miesto: Michal Demko, 20 rokov, Nešporova 28, Šaľa
3. miesto: Erik Kováč, 10 rokov, Špeciálna základná škola, Za parkom 966/3, Veľký Krtíš

Téma: Vianoce ako z rozprávky
1. miesto: Júlia Pačajová, 14 rokov, Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik
2. miesto: Anička Minarovičová, 21 rokov, Domov sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava
3. miesto: Mariana Šišková, 14 rokov, Špeciálna základná škola, ul. gen. Svobodu 1273/73, Partizánske

Téma: Svadba v ríši zvierat
1. miesto: Jana Demeterová, 31 rokov, IZ KOR-GYM, n. o., Hertník
2. miesto: Natálka Rabatinová,10 rokov, Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov
3. miesto: Juraj Kotlár, 13 rokov, Spojená škola, Nová 803, Dobšiná

Téma: Moje obľúbené miesto alebo mesto
1. miesto: Eva Rafaelová, 12 rokov, Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce
2. miesto: Ján Bartoš, 16 rokov, Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany
3. miesto: Zuzana Hrabáriková, 14 rokov, Špeciálna základná škola, Vajanského 93, Modra

Téma: Maskot na Zimné paralympijské hry v Sochi 2014
1. miesto: Emanuel Debnár, 7 rokov, Základná škola s materskou školou, Korytárky
2. miesto: Dominika Chochúlová, 11 rokov, Spojená škola – Špeciálna základná škola, Palárikova 2758, Čadca
3. miesto: Jakub Berčák, 8 rokov, Spojená škola – Špeciálna základná škola, Palárikova 2758, Čadca

Téma: Anjel mojich Vianoc
1. miesto: Simona Danielová, 14 rokov, Špeciálna základná škola, Štúrova 573, Šaštín – Stráže
2. miesto: Michaela Filípková, 28 rokov, Domov sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava
3. miesto: Erik Richtr, 10 rokov, Špeciálna základná škola, Sokolská 111, Zvolen

Cena predsedu poroty
Marek Halčák, 15 rokov, Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Cena Nadácie SPP
Magdaléna Jiránková, 11 rokov, Špeciálna základná škola, Mudroňova 46, Martin

Cena spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Richard Rusnák, 27 rokov, IZ KOR-GYM, n. o., Hertník

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislava
Marcela Pačajová, 11 rokov, Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik

Cena občianskeho združenia Korytnačky
Gabko Čambalík, 15 rokov, Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany

Cena časopisu Modrý plameň
Hana. Puváková, 8 rokov, Základná škola, Hlavná 239/87, 922 10 Trebatice

Čestné uznanie
Martin Peregrin, 7 rokov, Základná škola, Námestie A. Cabana 36, Komjatice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Združenie Korytnačky, o.z. (www.fifik.sk/zdruzenie-korytnacky) Cieľom Združenia Korytnačky je voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie dôraz na rozvoj pozitívnych etických hodnôt v detskej tvorivosti, robenie dobrých skutkov, výchovy k uplatňovaniu demokratických princípov, k súťaživosti, zvyšovaniu vzdelanosti, k integrácii detí telesne a duševne postihnutých do zdravej detskej populácie. Združenie má vytvorenú základnú ideu v humanizme realizovanú spolu s ďalšími pozitívnymi princípmi v detskom časopise Fifík. Poslaním je aj naučiť deti spolupatričnosti, schopnosti pomáhať slabšiemu. Symbolom Združenia je korytnačka. Dlhoveké, rozvážne a múdre zvieratko, ktoré symbolizuje nadväzovanie na tradície a ktoré dosiahne svoj cieľ aj keď využíva pomalšie tempo. Korytnačka je aj symbolom toho, že do Združenia sa môžu zapojiť i deti, ktoré nezažili úspech v škole alebo v rýchlych športoch, ktoré nestačia držať krok s ostatnými. Cieľom je dať možnosť nájsť uspokojenie i deťom chorým, osamelým a postihnutým. Deti si symbol obľúbili a stotožnili sa s ním.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku

S kartu Mastercard World od VÚB Banky nezačnete dovolenku na preplnenom letisku, ale v pohodlí letiskových VIP salónikov.

Tlačové správy

Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne

Útulný domov je výsledkom správnej teploty a vlhkosti.

Tlačové správy

Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť

Nový prípravok Cys-Control Fort spája viaceré účinné látky a pomáha aj pri chronických ťažkostiach.