INZERCIA

SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú 2. ročník SPPoločne

SPP, Nadácia SPP a EkoFond opäť podporia v programe SPPoločne kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond opäť podporia v programe SPPoločne kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa oddnes až do 22. apríla 2013 môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu verejného života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, komplexné informovanie o priebehu programu ako aj finále - verejné online hlasovanie - bude prebiehať na  webovej stránke www.sppolocne.sk.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú  2. ročník regionálne zameraného verejnoprospešného programu SPPoločne, v ktorom chcú pomáhať adresne, konkrétnym ľuďom a komunitám zo všetkých kútov Slovenska. Hlasovanie a rozhodovanie o podporených projektoch bude preto v rukách širokej verejnosti – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich región a dané prostredie a jeho potreby poznajú najlepšie.

Cieľom programu SPPoločne je podporiť čo najväčší počet menších regionálnych projektov z celého Slovenska. V 1. ročníku sme podporili až 43 projektov v celkovej sume 320 000 eur na celom Slovensku. Spolu sme tak prerozdelili do každého z regiónov (západ, stred a východ) viac ako 100 000 eur v rámci dvoch kategórii: SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Spoločnosť SPP dlhodobo podporuje verejnoprospešné a  ekologické aktivity aj prostredníctvom Nadácie SPP a EkoFondu. Aj preto SPP patrí medzi najvýznamnejšie filantropické subjekty na Slovensku. Mimoriadne úspešný prvý ročník partnerského programu SPPoločne priniesol nový rozmer, ako sa dá transparentne a konkrétne zacieliť pomoc – ľudia v regiónoch sami mohli vybrať tie projekty, ktoré najviac pomôžu ich okoliu. Program SPPoločne sa stal veľmi populárnym na celom Slovensku. Celé skupiny ľudí, obce, komunity sa angažovali v prvom ročníku, šírili pozitívne posolstvo nášho programu, vďaka ktorému sa naplnili reálne potreby, záujmy ľudí v regiónoch“, zhodnotila prvý ročník Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Od 20. marca až do 22. apríla 2013 môžu nepodnikateľské právnické osoby s nápadmi, ako pomôcť svojmu regiónu, prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba môže prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt je potrebné predložiť elektronicky, zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára s presne špecifikovanými podmienkami programu, ktorý je uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.

O finančný príspevok môžu požiadať tieto subjekty:
Mimovládne organizácie:
občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Školské zariadenia:
školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
Kultúrne inštitúcie:
múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Športové zariadenia:
rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
Obce a mestá

Projekty je možné prihlásiť v dvoch kategóriách. V kategórii SPPoločne pre ľudí môžu záujemcovia prihlasovať projekty na podporu kultúrno-spoločenských a verejnoprospešných podujatí a projekty z oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít. V druhej kategórii SPPoločne pre domovinu je možné prihlásiť projekty so zameraním na vybudovanie a skvalitnenie športovísk, parkov a z oblasti vzdelávania na tému ekológia, či trvalo udržateľný rozvoj a tiež projekty zamerané na skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Z prihlásených projektov odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) vyberú 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.sppolocne.sk. Následne v máji 2013 bude spustené verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región. Samotná široká verejnosť rozhodne najvyšším počtom zaslaných hlasov, ktorý zo 120 projektov získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Uspieť bude mať šancu minimálne 10 projektov (5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu) v každom z 3 regiónov Slovenska, t j.  spolu najmenej 30 projektov. SPP, Nadácia SPP a EkoFond udelia navyše bonusové ceny 6 mimoriadne zaujímavým projektom.

Účastníci verejného hlasovania okrem toho, že svojím hlasom prispejú k rozvoju a zveľadeniu miesta, v ktorom žijú, sa môžu zaradiť aj do súťaže „Zlepšime SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny.

Viac informácií nájdete na stránke www.sppolocne.sk.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby  na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %)  a Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH 49 %).

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách, formou súťaže pre  základné školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2012 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Nadácia SPP (www.nadaciaspp.sk) je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.

Proxenta vydáva nové emisie, k dispozícii budú o niekoľko dní

Tlačové správy

Štefánka by Pulitzer

Čo spája legendárnu bratislavskú kaviareň s Pulitzerom.

Tlačové správy

Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?

Ide o spôsob pestovania zeleniny, ktorý je zlatou strednou cestou medzi klasickým a ekologickým, pestovaním zeleniny v bio kvalite

Tlačové správy

Konferencia - EU support for research

sa uskutočnila 19.2.2019 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.