INZERCIA

Verejnosť rozhodne o podpore projektov v programe SPPoločne

SPP, Nadácia SPP a EkoFond po roku znovu spúšťajú verejné on-line hlasovanie o najprínosnejšie projekty pre všetky regióny Slovenska v rámci 2. ročníka partnerského programu SPPoločne.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond po roku znovu spúšťajú verejné on-line hlasovanie o najprínosnejšie projekty pre všetky regióny Slovenska v rámci 2. ročníka partnerského programu SPPoločne.  Až do 23. júna môže široká verejnosť hlasovať a rozhodnúť o tom, ktoré  projekty finančne podporí program SPPoločne. Celkovo je na podporu projektov vyčlenených až 320 000 eur. Verejné on-line hlasovanie bude prebiehať na  webovej stránke www.sppolocne.sk.

Druhý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý v marci vyhlásili SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom, je tiež založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám v troch regiónoch Slovenska (západ, stred, východ). Cieľom programu je podporiť čo najviac  regionálnych a komunitných projektov z celého Slovenska. 

Od 20. marca do 6. mája 2013 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty prostredníctvom ktorých vylepšia svoje vlastné okolie, alebo oživia komunitný život v danom regióne, do dvoch kategórií. V kategórii „SPPoločne pre ľudí“ sú projekty z oblasti kultúry či športu a v kategórii „SPPoločne pre domovinu“ sú projekty zamerané na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie a zveľaďovanie životného prostredia. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.

Minulý rok v rámci prvého ročníka program SPPoločne finančne podporil 43 projektov. Jedným z nich bol napríklad aj jeden z prvých zrealizovaných projektov - vybudovanie detského ihriska v obci Chorvátsky Grob - Čierna Voda, kde sa už v novembri mohli deti hrať na novom ihrisku. Trnavský speleoklub mohol obnoviť náučné tabule o časti Malých Karpát a zlepšiť turistické podmienky v rámci projektu revitalizácie náučného chodníka Smolenický kras pri Trnave.

Robíme správnu vec. Meníme postoj, vnímanie mnohých ľudí k ich bezprostrednému okoliu. Vďaka programu SPPoločne sa môžu ľudia aktívne pričiniť o skvalitnenie životnej úrovne a skrášlenie svojho regiónu, v ktorom žijú a najlepšie poznajú jeho potreby a záujmy. Verím, že aj druhý ročník programu SPPoločne obohatí zbierku obnovených slovenských miest a prírodných krás,“ zdôraznila  Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Program SPPoločne sa stal populárnym na celom Slovensku. O čom svedčí až 700 aktuálne prihlásených projektov, z ktorých 240 postúpilo do verejného on-line hlasovania. Tieto projekty získali najvyšší počet bodov za originalitu, prínos pre daný región či komunitu od odborných hodnotiacich komisií vo všetkých troch regiónoch Slovenska - západ, stred, východ (40 projektov v každej z dvoch kategórií v každom regióne). Šancu uspieť vo verejnom hlasovaní bude mať minimálne 12 projektov v každom  z troch regiónov (spolu najmenej 36 projektov) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov.

Samotné hlasovanie so sebou tento rok prináša aj novinku – svojmu vybranému projektu môže hlasujúci udeliť nie iba jeden ale až tri hlasy, prípadne ich rozdeliť medzi tri, alebo dva rôzne projekty. Tri hlasy získa hlasujúci, ak nám poskytne svoje kontaktné údaje a súhlas so zasielaním informácií o novinkách SPP e-mailom. Výsledky hlasovania uverejníme koncom júna 2013 na www.sppolocne.sk.

Po skončení verejného hlasovania získa 6 mimoriadne zaujímavých projektov navyše bonusové ceny vo výške 5 000 eur.

Pre zákazníkov SPP sme pripravili súťaž Zlepšime SPPoločne Slovensko, ktorá sa začína súbežne s verejným hlasovaním 30. mája 2013. Po zaregistrovaní do nového zákazníckeho on-line portálu Moje SPP prostredníctvom  www.sppolocne.sk sú zákazníci SPP automaticky zaradení do tejto súťaže. Vyhrať môžu 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Súťaž bude prebiehať v 4 žrebovacích kolách od 3. júna do 24. júna 2013. Žrebovanie výhercov súťaže Zlepšime SPPoločne Slovensko sa uskutoční elektronicky náhodným výberom každý pondelok. V každom žrebovacom kole vyhrávajú 2 súťažiaci. Mená 8 výhercov uverejníme na www.sppolocne.sk od 3. júna do 24. júna 2013.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby  na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %.

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách, formou súťaže pre  základné školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2012 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Nadácia SPP (www.nadaciaspp.sk) je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov spomedzi ostatných krajín

Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov spomedzi ostatných krajín
Tlačové správy

Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?

Atos pripravil úspešnú online platformu pre dobrovoľníkov, ktorí sa chcú podieľať na organizácii OH 2020 v Tokiu.

Tlačové správy

Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.

Proxenta vydáva nové emisie, k dispozícii budú o niekoľko dní

Tlačové správy

Štefánka by Pulitzer

Čo spája legendárnu bratislavskú kaviareň s Pulitzerom.