INZERCIA

Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk

Bratislava, 26. júna 2013 – Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 448 mil. eur.

Bratislava, 26. júna 2013 – Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 448 mil. eur, pričom celkovo spoločnosti skupiny SPP po konsolidácii odviedli do štátneho rozpočtu v roku 2012 v podobe daní a dividend vyše 809 miliónov eur. Táto suma predstavovala  6,84 % z celkových príjmov štátneho rozpočtu SR v uplynulom roku. Na kladnom hospodárskom výsledku skupiny SPP sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podieľali najmä príjmy z činností súvisiacich s medzinárodnou prepravou zemného plynu.

Konsolidované výsledky skupiny SPP zahŕňajú výsledky hospodárenia SPP, dcérskych spoločností Eustream, SPP - distribúcia a NAFTA ako aj ďalších spoločností s majetkovou účasťou SPP. SPP odvádza spomedzi slovenských firiem do štátneho rozpočtu jeden z najväčších príspevkov, a to najmä vo forme dividend z 51 % podielu štátu a tiež daní. V roku 2012 odviedli spoločnosti skupiny SPP (po konsolidácii) do štátneho rozpočtu vo forme DPH, dane z príjmu a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach celkovú sumu 428 mil. eur, čo predstavovalo 7,09 % podiel na príjmoch štátneho rozpočtu za tieto druhy daní a odvodov.

Individuálne výsledky SPP potvrdzujú konkurencieschopnosť ponuky produktov

Individuálny zisk SPP po zdanení dosiahol za rok 2012 výšku 365 mil. eur. Dôvodom medziročného poklesu oproti roku 2011 je najmä skutočnosť, že v roku 2011 došlo k mimoriadnemu vyplateniu nerozdeleného zisku z minulých období v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia vo výške 388 mil. eur, ktorý výrazne navýšil hospodársky výsledok za rok 2011.

Negatívny dopad na hospodárske výsledky SPP v roku 2012 mal predaj plynu zákazníkom z regulovaného segmentu Domácnosti, v ktorom spoločnosť vytvorila za minulý rok stratu vo výške približne 76 miliónov eur. Dôvodom je, že v súčasnosti platná cenová regulácia neumožňuje SPP pokryť všetky oprávnené náklady potrebné pre dodávku plynu a obsluhu takmer 1,3 milióna odberateľov z radov domácností. 

Individuálny zisk SPP za rok 2012 pozitívne ovplyvnili najmä dividendy z dcérskych spoločností Eustream a  SPP  -  distribúcia.

Pod dosiahnutý hospodársky výsledok sa podpísal aj vývoj trhu s plynom v priebehu roka 2012. Napriek silnému tlaku konkurencie a zložitej ekonomickej situácii, kedy sa spotreba plynu v SR v uplynulom roku v porovnaní s rokom 2011 znížila o približne 4 %, SPP potvrdil svoju pozíciu kľúčového dodávateľa zemného plynu s celkovým podielom v roku 2012 na úrovni približne 70 %. Celkový predaj SPP v roku 2012 smerom ku konečným zákazníkom na Slovensku predstavoval 38,472 TWh (3,6 mld. m3). Mimoriadne silné konkurenčné prostredie a tiež regulačný rámec priniesli výrazný tlak na efektivitu činností spojených s predajom zemného plynu. Na pozitívny výsledok hospodárenia mala vplyv aj priebežná optimalizácia procesov, ktorá v SPP prebieha kontinuálne už niekoľko rokov a bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Pre SPP bol rok 2012 prelomový aj z hľadiska vstupu do novej oblasti podnikania, ktorou je predaj elektrickej energie. SPP úspešne predstavil ponuku pre segment Domácnosti a segment Malé podnikanie a organizácie a vytvoril tak podmienky pre naplnenie svojej vízie stať sa najväčším multikomoditným dodávateľom energií a služieb na slovenskom trhu.

SPP zostal lídrom v oblasti firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti 

SPP v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP, a s Nadáciou SPP realizoval  viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov. Len v minulom roku SPP podporil verejnoprospešné projekty prostredníctvom finančných darov vo výške 2,5 milióna eur, pričom príspevok Nadácie SPP predstavoval v tejto oblasti viac ako 2,7 milióna eur. 

SPP sa v roku 2012 už po siedmykrát stal „TOP firemným filantropom“ a podarilo sa mu tak obhájiť prvenstvo v rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. SPP dlhodobo patrí k najväčším firemným filantropom a sponzorom. V roku 2013 plánuje spoločnosť vynaložiť na verejnoprospešné aktivity viac ako 3 milióna eur.

Hospodárske výsledky SPP za rok 2012 dnes schválilo Valné zhromaždenie spoločnosti. SPP zároveň na svojej webovej stránke www.spp.sk zverejnil Výročnú správu. 

Konsolidované výkazy ziskov a strát skupiny SPP (vybrané údaje v mil. eur)

 

 

 

2012

 

2011

 
 

Výnosy z predaja výrobkov a služieb

2 739

3 163

 

Prevádzkové náklady

(2 115)

(2 464)

 

Prevádzkový zisk

626

699

 

Zisk z finančných investícií

8

11

 

Náklady na financovanie

(19)

(25)

 

Zisk pred zdanením

613

685

 

Daň z príjmu

(165)

(121)

 

Zisk za obdobie

448

564

 

Individuálne výkazy ziskov a strát SPP (vybrané údaje v mil. eur)

 

 

 

2012

 

2011

 
 

Výnosy z predaja výrobkov a služieb

1 978

2 520

 

Prevádzkové náklady

(1 927)

(2 322)

 

Prevádzkový zisk

51

198

 

Zisk z finančných investícií

364

549

 

Náklady na financovanie

(18)

(20)

 

Zisk pred zdanením

397

727

 

Daň z príjmu

(32)

20

 

Zisk za obdobie

365

747

 

 

K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 konsolidácia zahŕňa spoločnosti hlavnej skupiny SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP - distribúcia, a.s., eustream, a.s., NAFTA, a.s. – konsolidovaná skupina NAFTA), dcérske spoločnosti SPP CZ, a.s., SPP Bohemia, a.s. (a jej dcérske spoločnosti), SPP Storage s.r.o. a GEOTERM KOŠICE, a.s., a metódou ekvivalencie aj informáciu o nasledujúcich pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch: SLOVGEOTERM, a.s., POZAGAS, a.s., PROBUGAS,  a.s. 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding B.V. (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %. 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Pozvánka na udeľovanie ceny – ABF Slovakia Bakalár 2018

13. ročník vyhodnotenia a udeľovania Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia Bakalár 2018

Tlačové správy

Jedli ste už ružovú čokoládu?

Do rodiny horkej, mliečnej a bielej čokolády pribúda po 80 rokoch nový člen

Tlačové správy

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU

Program DOD 2019

Tlačové správy

Hlas Schwarzeneggera v autokameře Mio MiVue J85 WiFi vás ochrání

MiVue J85 získala upozornění od českého hlasu Arnolda Schwarzeneggera. Pavel Soukup namluvil hlášky upozornění na nehody i radary!