INZERCIA

Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk

Bratislava, 26. júna 2013 – Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 448 mil. eur.

Bratislava, 26. júna 2013 – Skupina SPP dosiahla v roku 2012 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 448 mil. eur, pričom celkovo spoločnosti skupiny SPP po konsolidácii odviedli do štátneho rozpočtu v roku 2012 v podobe daní a dividend vyše 809 miliónov eur. Táto suma predstavovala  6,84 % z celkových príjmov štátneho rozpočtu SR v uplynulom roku. Na kladnom hospodárskom výsledku skupiny SPP sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podieľali najmä príjmy z činností súvisiacich s medzinárodnou prepravou zemného plynu.

Konsolidované výsledky skupiny SPP zahŕňajú výsledky hospodárenia SPP, dcérskych spoločností Eustream, SPP - distribúcia a NAFTA ako aj ďalších spoločností s majetkovou účasťou SPP. SPP odvádza spomedzi slovenských firiem do štátneho rozpočtu jeden z najväčších príspevkov, a to najmä vo forme dividend z 51 % podielu štátu a tiež daní. V roku 2012 odviedli spoločnosti skupiny SPP (po konsolidácii) do štátneho rozpočtu vo forme DPH, dane z príjmu a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach celkovú sumu 428 mil. eur, čo predstavovalo 7,09 % podiel na príjmoch štátneho rozpočtu za tieto druhy daní a odvodov.

Individuálne výsledky SPP potvrdzujú konkurencieschopnosť ponuky produktov

Individuálny zisk SPP po zdanení dosiahol za rok 2012 výšku 365 mil. eur. Dôvodom medziročného poklesu oproti roku 2011 je najmä skutočnosť, že v roku 2011 došlo k mimoriadnemu vyplateniu nerozdeleného zisku z minulých období v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia vo výške 388 mil. eur, ktorý výrazne navýšil hospodársky výsledok za rok 2011.

Negatívny dopad na hospodárske výsledky SPP v roku 2012 mal predaj plynu zákazníkom z regulovaného segmentu Domácnosti, v ktorom spoločnosť vytvorila za minulý rok stratu vo výške približne 76 miliónov eur. Dôvodom je, že v súčasnosti platná cenová regulácia neumožňuje SPP pokryť všetky oprávnené náklady potrebné pre dodávku plynu a obsluhu takmer 1,3 milióna odberateľov z radov domácností. 

Individuálny zisk SPP za rok 2012 pozitívne ovplyvnili najmä dividendy z dcérskych spoločností Eustream a  SPP  -  distribúcia.

Pod dosiahnutý hospodársky výsledok sa podpísal aj vývoj trhu s plynom v priebehu roka 2012. Napriek silnému tlaku konkurencie a zložitej ekonomickej situácii, kedy sa spotreba plynu v SR v uplynulom roku v porovnaní s rokom 2011 znížila o približne 4 %, SPP potvrdil svoju pozíciu kľúčového dodávateľa zemného plynu s celkovým podielom v roku 2012 na úrovni približne 70 %. Celkový predaj SPP v roku 2012 smerom ku konečným zákazníkom na Slovensku predstavoval 38,472 TWh (3,6 mld. m3). Mimoriadne silné konkurenčné prostredie a tiež regulačný rámec priniesli výrazný tlak na efektivitu činností spojených s predajom zemného plynu. Na pozitívny výsledok hospodárenia mala vplyv aj priebežná optimalizácia procesov, ktorá v SPP prebieha kontinuálne už niekoľko rokov a bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Pre SPP bol rok 2012 prelomový aj z hľadiska vstupu do novej oblasti podnikania, ktorou je predaj elektrickej energie. SPP úspešne predstavil ponuku pre segment Domácnosti a segment Malé podnikanie a organizácie a vytvoril tak podmienky pre naplnenie svojej vízie stať sa najväčším multikomoditným dodávateľom energií a služieb na slovenskom trhu.

SPP zostal lídrom v oblasti firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti 

SPP v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP, a s Nadáciou SPP realizoval  viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov. Len v minulom roku SPP podporil verejnoprospešné projekty prostredníctvom finančných darov vo výške 2,5 milióna eur, pričom príspevok Nadácie SPP predstavoval v tejto oblasti viac ako 2,7 milióna eur. 

SPP sa v roku 2012 už po siedmykrát stal „TOP firemným filantropom“ a podarilo sa mu tak obhájiť prvenstvo v rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. SPP dlhodobo patrí k najväčším firemným filantropom a sponzorom. V roku 2013 plánuje spoločnosť vynaložiť na verejnoprospešné aktivity viac ako 3 milióna eur.

Hospodárske výsledky SPP za rok 2012 dnes schválilo Valné zhromaždenie spoločnosti. SPP zároveň na svojej webovej stránke www.spp.sk zverejnil Výročnú správu. 

Konsolidované výkazy ziskov a strát skupiny SPP (vybrané údaje v mil. eur)

 

 

 

2012

 

2011

 
 

Výnosy z predaja výrobkov a služieb

2 739

3 163

 

Prevádzkové náklady

(2 115)

(2 464)

 

Prevádzkový zisk

626

699

 

Zisk z finančných investícií

8

11

 

Náklady na financovanie

(19)

(25)

 

Zisk pred zdanením

613

685

 

Daň z príjmu

(165)

(121)

 

Zisk za obdobie

448

564

 

Individuálne výkazy ziskov a strát SPP (vybrané údaje v mil. eur)

 

 

 

2012

 

2011

 
 

Výnosy z predaja výrobkov a služieb

1 978

2 520

 

Prevádzkové náklady

(1 927)

(2 322)

 

Prevádzkový zisk

51

198

 

Zisk z finančných investícií

364

549

 

Náklady na financovanie

(18)

(20)

 

Zisk pred zdanením

397

727

 

Daň z príjmu

(32)

20

 

Zisk za obdobie

365

747

 

 

K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 konsolidácia zahŕňa spoločnosti hlavnej skupiny SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP - distribúcia, a.s., eustream, a.s., NAFTA, a.s. – konsolidovaná skupina NAFTA), dcérske spoločnosti SPP CZ, a.s., SPP Bohemia, a.s. (a jej dcérske spoločnosti), SPP Storage s.r.o. a GEOTERM KOŠICE, a.s., a metódou ekvivalencie aj informáciu o nasledujúcich pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch: SLOVGEOTERM, a.s., POZAGAS, a.s., PROBUGAS,  a.s. 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding B.V. (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %. 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Najkrajšie americké národné parky

Neostávajte iba v slávnych mestách USA. Vydajte sa na západ do národných parkov.

Tlačové správy

Podceňovať skúšobné jazdy sa pri výbere vozidla neoplatí

Správna skúšobná jazda môže odhaliť, že vybrané vozidlo pre vás nie je to pravé.

Tlačové správy

Slováci nakupujú viac slovenskej zeleniny a ovocia ako vlani

Slovenskí spotrebitelia prejavujú stále väčší záujem o produkty slovenských dodávateľov.

Tlačové správy

Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky nezaskočia

Slováci sa začali vo veľkom zadlžovať.