SME
Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Fakulty SPU v Nitre otvorili dvere uchádzačom o štúdium

Fakulty SPU v Nitre už tradične pripravili pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí, v rámci ktorého prezentovali svoju činnosť. Technická fakulta sa opäť prezentovala v OC Mlyny.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ako prvá otvorila 14. januára svoje dvere záujemcom o štúdium FEŠRR. O podmienkach prijatia, ponuke študijných programov a možnostiach ďalšieho jazykového vzdelávania či uplatnenia v praxi informovali zástupcovia a študenti fakulty. Študenti 2. a 3. stupňa štúdia sa podelili so stredoškolákmi o svoje skúsenosti získané počas štúdia na fakulte a zo študijných pobytov absolvovaných na zahraničných univerzitách. Poskytli uchádzačom o štúdium cenné rady a povzbudili ich pri výbere študijného zamerania. FEŠRR na bakalárskom i inžinierskom stupni ponúka tri študijné programy (ŠP): environmentálne manažérstvo, regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEŠRR je do 31. marca 2016, prijímacie konanie bude 15. - 16. júna 2016. Viac na www.fesrr.uniag.sk

dsc0084-r158_res.jpg

So stredoškolákmi sa podelili o svoje skúsenosti získané počas štúdia na fakulte aj súčasní študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.


Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Záujemcovia o štúdium na FEM mali možnosť nahliadnuť za jej brány 15. januára. Ako povedala dekanka prof. Elena Horská, o tom, že FEM poskytuje kvalitné štúdium, svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl Slovenska, keď FEM v roku 2015 získala hodnotenie A a už niekoľko rokov je jednou z najlepších fakúlt s ekonomickým zameraním na Slovensku (podľa ARRA). Na bakalárskom stupni FEM ponúka osem študijných programov: ekonomika podniku, manažment podniku, medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami, International Business with Agrarian Commodities (ŠP v AJ), obchodné podnikanie, účtovníctvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, environmentálna ekonomika a manažment. Na inžinierskom stupni FEM ponúka sedem študijných programov: ekonomika podniku, Business Economics (študijný program dvojitých diplomov vrátane študijného pobytu na univerzite v Krakove, Poľsko), manažment podniku, agrárny obchod a marketing, Agrarian Trade and Marketing (študijný program dvojitých diplomov v anglickom a ruskom jazyku, tzv. EURUS AGRI vrátane študijného pobytu na univerzite v Moskve), kvantitatívne metódy v ekonómii, International Economics and Development (študijný program v anglickom jazyku). Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEM je do 15. apríla  2016, prijímacie skúšky budú 14. - 16. júna 2016. Viac na www.fem.uniag.sk

img4044-r129_res.jpg

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je už niekoľko rokov je jednou z najlepších fakúlt s ekonomickým zameraním na Slovensku (podľa ARRA). 


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva  SPU v Nitre    

Deň otvorených dverí sa v priestoroch FZKI konal 22. januára. Uchádzačov o štúdium zaujímala najmä ponuka študijných programov, možnosti absolvovania praxe, štúdia v cudzom jazyku, ponuka zahraničných mobilít, ako aj uplatnenie absolventov v praxi. Na bakalárskom stupni FZKI ponúka tri študijné programy: krajinné inžinierstvo, záhradníctvo, krajinná a záhradná architektúra. Na inžinierskom stupni ponúka päť študijných programov: botanika parkových a krajinných úprav, krajinné inžinierstvo, záhradníctvo, záhradná a krajinná architektúra, International Master of Horticultural Science (spoločný študijný program v anglickom jazyku realizovaný s mendelovou univerzitou v Brne a Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove). Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FZKI na študijný program záhradná a krajinná architektúra je 29. februára 2016, prijímacia talentová skúška sa bude konať 28. – 29. apríla 2016. Termín podania prihlášky na študijné programy krajinné inžinierstvo a záhradníctvo je 30. apríla 2016. Prijímacia komisia zasadne 27. mája 2016. Viac na www.fzki.uniag.sk

fzki-r386_res.jpg

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ponúka na bakalárskom stupni tri a na inžinierskom stupni päť študijných programov.


Technická fakulta SPU v Nitre

Technická fakulta nadviazala na dobré skúsenosti  z predchádzajúcich ročníkov a organizovala Deň otvorených dverí 29. januára v nitrianskom nákupno-zábavnom centre Mlyny. „Deň otvorených dverí na našej fakulte má viacročnú tradíciu. Vnímame ju ako integrálnu súčasť univerzitného života,“  povedal dekan TF prof. Zdenko Tkáč. „Štúdium na vysokej škole je prípravou na život a neexistuje lepšie osvedčenie kvality tejto prípravy, ako je dobrý štart absolventov v zamestnaní, v reálnom živote. Teší ma, že Technická fakulta sa môže pochváliť vysokým percentom absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce. Nie je to náhoda, ale výsledok  našej stratégie, ktorej integrálnou súčasťou je aj toto podujatie s heslom Technická fakulta – dobrá voľba, keď sa snažíme získať šikovných študentov – budúcich úspešných odborníkov a reprezentantov našej fakulty a univerzity.“ Medzi prezentovanými novinkami, ktoré zaujali návštevníkov Mlynov, bol nový robot NUC – dielo Ing. Ladislava Tótha z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce vyvíja navigáciu založenú na báze spracovania obrazu. Robot možno ovládať gestami tela, rozlišuje ľudské telo. Môže byť výborným pomocníkom v poľnohospodárskych prácach, napr. pri kosení vo vysokom poraste, pohybovaní sa poľnohospodárskych  strojov medzi riadkami, postrekoch viniča, zavlažovaní a pod.  Pozornosť vzbudil aj prístroj na vyvíjanie dymu, ktorý predstavila Katedra stavieb a využíva sa pre výučbu predmetu technika prostredia. Ako nás informovala vedúca KS doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., určený je na analýzu kvality prostredia a úniku vzduchu, pomocou ktorého sledujú rýchlosť výmeny vzduchu v objekte, detegujú prievan alebo nedostatočné prúdenie vzduchu, čo má veľký význam pre kvalitu pracovného prostredia ľudí, ale aj v poľnohospodárstve, pre kvalitu životného prostredia zvierat, keďže emisie, škodliviny sa dostávajú aj do potravového reťazca. Nasledujúci Deň otvorených dverí sa uskutoční v priestoroch Technickej fakulty 17. februára.

Na bakalárskom stupni Technická fakulta ponúka šesť študijných programov: technika pre biosystémy, prevádzka dopravných a manipulačných strojov, technika pre odpadové hospodárstvo, obchodovanie a podnikanie s technikou (študijný program aj v anglickom jazyku), kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy vo výrobnej technike. Na inžinierskom stupni ponúka päť študijných programov: technika pre biosystémy, poľnohospodárska technika, prevádzka dopravných strojov a zariadení, kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy vo výrobnej technike.

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium na Technickú fakultu je do 31. marca 2016, pre júlový termín do 28. júna 2016, prijímacie pohovory sa uskutočnia 7. a 8. júna 2016, 14. júla 2016. Viac na www.tf.uniag.sk

foto-52-r852_res.jpg

Deň otvorených dverí Technickej fakulty SPU v nitrianskom nákupnom centre Mlyny navštívili stovky záujemcov.


Fakulta biotechnológie a potravinárstvaSPU v Nitre

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva sa uskutočnil  Deň otvorených dverí  5. februára. Ďalšie stretnutie so záujemcami o štúdium bude 18. marca. Na bakalárskom stupni fakulta ponúka päť študijných programov: agrobiotechnológie, agropotravinárstvo, aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín, vinárstvo. Na inžinierskom stupni štyri študijné programy: aplikovaná biológia, agrobiotechnológie, bezpečnosť a kontrola potravín (študijný program aj v AJ), technológia potravín.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na Fakultu biotechnológie a potravinárstva je do 30. apríla 2016. Prijímacie konanie bude 9. a 10. júna 2016. Viac na www.fbp.uniag.sk

dsc0194-r228_res.jpg

Ďalších záujemcov o štúdium privíta Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre na dni otvorených dverí 18. marca.


 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 5. februára zišli stovky stredoškolákov, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola prehliadka katedier, laboratórií, Jazdeckého centra, Univerzitného vivária, Botanickej záhrady SPU a i. 

Na bakalárskom stupni FAPZ ponúka osem študijných programov: farmárstvo, hipológia, manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, špeciálne chovateľstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, všeobecné poľnohospodárstvo, výživa ľudí. Na inžinierskom stupni ponúka deväť študijných programov: agroekológia, genetické technológie v agrobiológii, manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, špeciálne chovateľské odvetvia, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí, výživa a ochrana rastlín, výživa zvierat a krmivárstvo. Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je 30. apríl 2016, prijímacie pohovory budú 6. - 7. júna. 2016. Viac na www.fapz.uniag.sk

dsc0214-r702_res.jpg

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ponúka osem študijných programov na bakalárskom a deväť na inžinierskom stupni štúdia.

Snímky: archív SPU v Nitre

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie

Lukratívna lokalita je nepochybne dôležitá indícia prémiovej kvality bývania, ale adresa úspechu by toho mala ponúknuť viac.

Tlačové správy

Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje

O životnej profesii nerozhodujú len peniaze.

Tlačové správy

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.