SME
Sobota, 7. december, 2019 | Meniny má Ambróz
INZERCIA

Ako posilniť úlohy vysokých škôl v regiónoch?

Predstaviť výsledky projektu Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, bolo cieľom konferencie s rovnomenným názvom.

Predstaviť výsledky projektu Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, bolo cieľom konferencie s rovnomenným názvom.

 Konala sa 19. apríla na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Organizátori - Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu -  prostredníctvom podujatia vytvorili priestor na diskusiu o príležitostiach a výzvach pre aktívne pôsobenie a sieťovanie univerzít v regionálnom rozvoji s ostatnými aktérmi, zhodnotenie miery zapojenia univerzít do sociálneho, ekonomického, ale aj kultúrneho a environmentálneho rozvoja regiónu a tiež miery pripravenosti univerzít na zužitkovanie svojho inovačného a výskumného potenciálu.

Účastníkom podujatia - zástupcom všetkých vysokých škôl a fakúlt na Slovensku, zástupcom samospráv, zamestnávateľov a tretieho sektora – sa v úvode prostredníctvom videozáznamu prihovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý akcentoval najmä zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, posilnenie vysokých škôl v regiónoch, pretože prinášajú poznatky a inovácie aj z medzinárodného prostredia. dsc0504-r858_res.jpg

Minister P. Plavčan akcentoval zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Následne účastníkov privítal rektor SPU prof. Peter Bielik a predseda NSK Milan Belica. Rektor SPU zdôraznil úlohu oboch nitrianskych univerzít a ich prínos pre región z pohľadu poskytovania vzdelávania, výskumu, zamestnania, prenosu poznatkov do praxe, motivovania podnikateľského prostredia, ale aj pôsobenia v oblasti kultúry a športu. „Naša misia spočíva v tom, aby univerzity boli hybnou silou ovplyvňujúcou dianie v regióne.“  Pripomenul, že nitrianske univerzity spolu s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV vybudovali Výskumné centrum AgroBioTech, ale napríklad aj to, že univerzity nezabúdajú ani na celoživotné vzdelávanie. Univerzita tretieho veku na SPU má vyše 25 ročnú históriu a 2 600 absolventov. Predseda NSK M. Belica predstavil okruh tém a problémov, na ktoré by sa mal upriamiť výskumný potenciál VŠ, medzi nimi na kohéznu politiku, snahou ktorej je utlmiť napätie v sociálnom a ekonomickom prostredí, na skúmanie postavenia a úloh regiónov z globálneho pohľadu  a i. „Vysoké školy sú centrá vzdelanosti. Je však chyba, že Slovensko nemá vypracovaný ucelený systém celej vzdelávacej vertikály, to je škodlivé. Univerzity potrebujú pevný bod, od ktorého sa môžu odraziť a rozvíjať svoje aktivity,“ povedal župan. Osobitne vyzdvihol pomoc a úlohu univerzít v tvorbe významných dokumentov.  dsc0525-r892_res.jpg    Zľava na snímke prof. J. Horváth, prof. P. Bielik, M. Belica a prof. L. Vozár.  

V rámci odborného programu vystúpil s prednáškou O úlohe školstva a vzdelania v regionálnom rozvoji prof. Július Horváth zo Stredoeurópskej univerzity. Uviedol viacero akademických poznatkov o vzdelávaní ako investícii do ľudského kapitálu, o vzťahu nerovnosť - školstvo, o analýze produkčných funkcií vo vzdelávaní. Z trendov pripomenul, že celosvetovo vzrastá finančná náročnosť štúdia  a počet študentov, ktorí pracujú.

dsc0576-r974_res.jpg

Pohľad na účastníkov konferencie.

V ďalšej časti programu Jozef Jurkovič z MŠVVaŠ SR, Danka Moravčíková z SPU a Štefan Rehák z Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavili projekt, výsledky v oblasti terénneho výskumu, výstupy projektu a ako slovenské školy pomáhajú regiónom. dsc0598-r793_res.jpg

Príležitosti, bariéry a výzvy VŠ predstavila doc. Danka Moravčíková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

  „Dopad VŠ na regióny je širší, ako sme si mysleli – poskytujú vzdelanie, výskum, komunitný rozvoj, zvyšujú technologickú úroveň, inovatívnosť v ekonomike, prispievajú k rastu zamestnanosti, ochrane životného prostredia, ich aktivity sú medzinárodného charakteru,“ uviedli okrem iného experti projektu. Tiež predstavili príležitosti, bariéry a výzvy VŠ. Úloha VŠ vidia napr. aj v identifikácii  tém a problémov, ktoré treba v regióne riešiť, v organizovaní viac aktivít pre podporu podnikania, zlepšovaní kariérneho poradenstva, využívaní skúsenosti zahraničných študentov a i., výzvou je implementovať regionálnu stratégiu inteligentnej špecializácie a vytvoriť špecializované pracoviská pre spoluprácu univerzít s praxou, rozlišovať poslanie univerzít a súkromného sektoru, vytvoriť zmysluplné grantové schémy, monitorovať potreby praxe a pod. Na záver konferencie prebehla panelová diskusia, ktorú moderoval expert projektu prof. Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. dsc0507-r107_res.jpg

Panelovú diskusiu moderoval expert projektu prof. L. Vozár z UKF v Nitre.

 Projekt Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch  prebiehal od januára 2015 do apríla 2016 a bol podporený v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+ „Podpora implementácie reforiem EHEA“. Prostredníctvom výzvy Európska komisia posilňuje reformu vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Očakáva sa, že jeho výsledky budú použité pri tvorbe národnej legislatívy/strategických dokumentov a zároveň budú ponúknuté iným krajinám zapojeným do programu Erasmus+ ako príklad dobrej praxe.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny

Kedy a komu sa oplatí rezervovať dovolenku s predstihom?

Tlačové správy

7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu

Patríte medzi majiteľov malých kuchýň? Tak určite viete, ako je niekedy ťažké navrhnúť jej priestor tak, aby sa do nej vše vošlo.

Tlačové správy

​​​​​​​Darujte pod stromček stolovú hru o Gorile

Ahoj vtáčik, si tu? Gorila ti radosť z Vianoc nepokazí. Priatelia sa dali dokopy a vyrobili vtipnú kvízovú hru o známych kauzách.