INZERCIA

SPU v budúcom akademickom roku ponúka dva nové študijné programy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v budúcom akademickom roku ponúka dva nové študijné programy a jeden rozšírený.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v budúcom akademickom roku ponúka dva nové študijné programy a jeden rozšírený.

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU majú akreditovaný nový bakalársky študijný program potraviny a technológie v gastronómii, na ktorý si záujemcovia o štúdium budú môcť podávať prihlášky do konca apríla 2017. Na Technickej fakulte SPU je akreditovaný nový program výrobné technológie pre automobilový priemysel, ako aj rozšírený program obchodovanie a podnikanie s technikou, ktorý bude zabezpečovaný v spolupráci so zahraničnou vysokou školou – Technickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Záujemcovia sa na ne budú môcť prihlásiť do konca marca 2017. Prvý ročník štúdia uvedených troch programov sa otvorí v akademickom roku 2017/18.

Podľa dekanov oboch fakúlt, nové programy reflektujú požiadavky praxe a obsahujú výskumný potenciál, ktorý je čoraz viac viditeľný vo svete.

 Potraviny a technológie v gastronómii

Absolventi budú ovládať problematiku zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, rešpektujúc najnovšie trendy. Dokážu aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál, vypracovávať kritériá a postupy pre ich kontrolu, zostavovať kalkulácie výrobkov a služieb či uzatvárať kontrakty na dodávky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti. Uplatnia sa ako manažéri cateringovej spoločnosti, stravovacieho zariadenia, výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov či technológovia výroby pokrmov a nápojov. Garantkou ŠP je doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

strukoviny2-r780_res.jpg

 Výrobné technológie pre automobilový priemysel

Absolventi budú ovládať problematiku technickej dokumentácie a prípravy výroby, výrobných technológií, dokážu zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie. Uvedené znalosti budú mať rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Uplatnia sa ako výrobní technológovia, programátori obrábacích strojov, konštruktéri či pracovníci odbornej technickej kontroly.  Garantom ŠP je doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

technicka-fakulta-r535_res.jpg

Obchodovanie a podnikanie s technikou - v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Prahe

Absolventi budú pripravovaní pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch, najmä agropotravinárskeho komplexu. Dôraz sa kladie na štúdium možností a spôsobov nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania. V rámci organizácie štúdia sa prvá polovica štúdia bude realizovať na TF ČZU v Prahe, druhá na TF SPU v Nitre, pričom po úspešnom absolvovaní štúdia obe univerzity vydajú  absolventovi spoločný doklad. Absolventi sa uplatnia v podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb, v obchode so strojmi a technickými zariadeniami, v oblasti leasingu a prenajímania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, ale aj  v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky  a pod. Posilnená jazyková príprava im dáva možnosti pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi. Garantom rozšíreného ŠP je doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.                                                                                                                  

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2 milióny čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Prihláste sa a vložte PR článok

Najčítanejšie tlačové správy


Najčítanejšie správy na SME


Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu

HB Reavis opäť preukázal svoje odhodlanie prispievať k zlepšovaniu kvality života.

Tlačové správy

Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa stretlo vedenie SvF STU v Bratislave s najlepšími študentmi.

Tlačové správy

Application of GDPR with respect to the size of the enterprise

The right form of personal data protection is to be drawn primarily from the point of view of the data subject.

Tlačové správy

Modern luxury next to the Blue Church

Although modern in architecture, Bezručova Residence preserves Bratislava´s rich history through luxurious and innovative living.