INZERCIA

Stále ešte váhate kam po maturite?

Odpoveď na túto otázku súčasným maturantom zjednodušili fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Odpoveď na túto otázku súčasným maturantom zjednodušili fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Niektoré z nich hneď v januári a februári otvorili svoje dvere a uľahčili tým stredoškolákom rozhodovanie. Záujemcovia o štúdium tak počas Dňa otvorených dverí mohli získať informácie o študijných programoch, ktoré ponúkajú fakulty, navštíviť cvičebne a laboratóriá, dozvedieť sa aké projekty riešia fakulty, ale aj to, čo sa dá poznať a zažiť počas štúdia. Na nezaplatenie boli tiež „inside“ informácie od súčasných študentov, ktorí sa s budúcimi spolužiakmi podelili o svoje skúsenosti.

                         Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Ako prvá otvorila 12. januára svoje dvere záujemcom o štúdium FEŠRR. Zástupcovia fakulty informovali uchádzačov o podmienkach prijatia, ponuke študijných programov (ŠP), možnostiach ďalšieho jazykového vzdelávania, uplatnenia absolventov v praxi, ale aj o možnostiach ubytovania, o športových a rekreačných aktivitách. Učitelia a študenti doktorandského štúdia sa podelili so stredoškolákmi o svoje skúsenosti získané počas štúdia na fakulte a zo študijných pobytov absolvovaných na zahraničných univerzitách.Uchádzačov o štúdium zaujímala najmä ponuka zahraničných mobilít v rámci programov ERASMUS + a sietí CEEPUS, ako aj uplatnenie absolventov v praxi. Kvôli veľkému záujmu o DOD ho fakulta zopakuje 10. marca 2017.

Na bakalárskom stupni štúdia FEŠRR ponúka tri ŠP: regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu a environmentálne manažérstvo.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEŠRR je do 31. marca 2017, prijímacie konanie bude 14. – 15. júna 2017. Viac na: www.fesrr.uniag.sk

 

                                     Fakulta ekonomiky a manažmentu

Záujemcovia o štúdium na FEM mali možnosť nahliadnuť za jej brány 13. januára a 3. februára. Ako sa dozvedeli, fakulta poskytuje kvalitné štúdium, o čom svedčia aj výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl Slovenska, keď FEM v roku 2015 získala hodnotenie A, a už niekoľko rokov je jednou z najlepších fakúlt s ekonomickým zameraním na Slovensku (podľa ARRA). Na bakalárskom stupni FEM ponúka osem ŠP: ekonomika podniku, manažment podniku, medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami, International Business with Agrarian Commodities, obchodné podnikanie, účtovníctvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, environmentálna ekonomika a manažment.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEM je do 31. marca  2017, prijímacie skúšky budú 13. - 15. júna 2017. Viac na: www.fem.uniag.skdodfem-r545_res.jpg

 

                  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

FZKI privítala záujemcov o štúdium 27. januára a predstavila im rôzne ukážky a aktivity, ako aj tri ŠP  na bakalárskom stupni štúdia - krajinná a záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo a záhradníctvo. Deň otvorených dverí bol (DOD) navrhnutý tak, aby návštevníci mohli nielen uvidieť, ale aj vyskúšať si, čo ich počas štúdia čaká. A tak mohli kresliť, aranžovať kytice, navrhnúť vlastnú záhradu, vytvoriť si ideálnu krajinu, učiť sa správne orezávať stromy či vyprodukovať kvalitné víno. O záujme študovať na FZKI svedčí dvojnásobná účasť na podujatí v porovnaní s minulým rokom. Niet sa čomu čudovať, veď uvedené ŠP možno študovať len na FZKI SPU v Nitre.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FZKI na ŠP záhradná a krajinná architektúra je 28. februára 2017, prijímacia talentová skúška sa bude konať 27. – 28. apríla 2017.

Termín podania prihlášky na ŠP krajinné inžinierstvo a záhradníctvo je 28. apríla 2017. Prijímacia komisia zasadne 19. mája 2017. Viac na: www.fzki.uniag.skdodfzki-1-r895_res.jpg

 

                 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Na FAPZ sa 3. februára zišla početná skupina záujemcov zo SŠ, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte SPU, ubytovacích možnostiach a  alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste Nitra. Súčasťou DOD bola prehliadka Výskumného centra AgroBioTech, Jazdeckého centra SPU, univerzitného vivária, botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat, ako aj jednotlivých katedier a laboratórií.

Na bakalárskom stupni FAPZ ponúka osem ŠP - manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo, hipológia, špeciálne chovateľstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 5. - 6. júna 2017. Viac na: www.fapz.uniag.sk dod-fapz-r412_res.jpg

 

                      Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aj na FBP sa Deň otvorených dverí konal 3. februára. Budúci maturanti a potenciálni uchádzači o štúdium na fakulte získali informácie o zameraní jednotlivých študijných programov, uplatnení absolventov na trhu práce, ako aj o spôsobe prijímacieho konania na I. stupeň VŠ, sociálnych podmienkach, športovom a kultúrnom živote našich študentov. Stredoškoláci sa zaujímali o možnosti ubytovania v študentských domovoch a podmienky absolvovania časti štúdia v zahraničí. Následne si v sprievode svojich kolegov z FBP so záujmom prezreli priestory a technické vybavenie niektorých katedier fakulty. Ďalší DOD sa bude konať 17. marca 2017.

Na bakalárskom stupni FBP ponúka šesť ŠP – agrobiotechnológie, agropotravinárstvo, aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín, vinárstvo, a nový ŠP - potraviny a technológie v gastronómii. Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 8. - 9. júna 2017. Viac na: www.fbp.uniag.sk dod-fbp-r863_res.jpg


                                     Technická fakulta

Po predchádzajúcich troch úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí TF v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta 26. januára opäť prezentovala širokej verejnosti v priestoroch OC. Príležitosť oboznámiť sa s aktivitami TF a jej katedier využili desiatky stredoškolákov, ich rodičia, učitelia a ďalší návštevníci centra. Okrem informácií o ŠP, katedry zaujali najmä praktickými ukážkami. Do svojich priestorov pozvala TF záujemcov o štúdium 15. februára 2017. Uchádzači o štúdium mali tento raz príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť jednotlivé pracoviská, laboratóriá, a ďalšiu možnosť oboznámiť sa so štruktúrou a aktivitami fakulty.                   

Na bakalárskom stupni TF ponúka deväť ŠP: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, obchodovanie a podnikanie s technikou, obchodovanie a podnikanie s technikou – spoločný ŠP s Technickou fakultou ČZU v Prahe, prevádzka dopravných a manipulačných strojov, riadiace systémy vo výrobnej technike, technika pre biosystémy, technika pre odpadové hospodárstvo, výrobné technológie pre automobilový priemysel, Machinery Trading and Business.

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na TF je do 31. marca 2017 (1. kolo), do 30. júna 2017 (2. kolo), do 10. augusta 2017 (3. kolo), prijímacie pohovory budú 6. - 7. júna 2017 (1. kolo), 13. júla 2017 (2. kolo), 24. augusta 2017 (3. kolo). Viac na: www.tf.uniag.sk     dod-tf-r321_res.jpg  

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Viete, kto stojí za udalosťami Novembra 89?

Tým, ktorí nám vybojovali slobodu, sa ešte nik nepoďakoval. O2 to chce zmeniť.

Tlačové správy

ČSOB: Najlepšou ochranou proti hackerom sú vzdelaní klienti

Už druhý rok spolupracuje ČSOB s agentúrou TRIAD Advertising na edukatívnom projekte Digitálna inteligencia.

Tlačové správy

V Nemocnici Košice-Šaca pomohla bariatria prvým dvom pacientom

Chirurgická klinika v Šaci rozšírila portfólio chirurgických výkonov o bariatrické operácie.

Tlačové správy

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana