INZERCIA

Z autorskej prezentácie knihy Značka: nositeľ imidžu výrobcu

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prezentovali monografiu Značka: nositeľ imidžu výrobcu.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre organizuje v rámci 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc od 13. do 19. marca viacero zaujímavých akcií. Novinkou bolo podujatie s názvom Pre tých, čo chcú vedieť, ktorého myšlienkou je autorská  prezentácia knihy. 

Tradíciu organizovania tohto podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc odštartovala prezentácia vedeckej monografie Značka: nositeľ imidžu výrobcu, autoriek prof. Ing. Ľudmily Nagyovej, PhD., (FEM SPU Nitra), Ing. Dagmar Babčanovej, PhD., (STU  Bratislava) a Ing. Ingridy Košičiarovej, PhD., (FEM SPU Nitra), ktorá sa konala 16. marca v čitárni SlPK. dsc2913-r449_res.jpg

Autorky - prof. Ľudmila Nagyová a Ing. D. Babčanová prezentovali monografiu Značka: nositeľ imidžu výrobcu

Publikácia vyšla minulý rok vo Vydavateľstve SPU v Nitre a poskytuje teoretické poznatky o značke výrobcu publikované zahraničnými i domácimi autormi, predstavuje značku výrobcu, prezentuje výsledky uskutočneného marketingového prieskumu týkajúceho sa spotrebiteľského správania na trhu v súvislosti so značkou výrobcu a tiež prieskumu v priemyselných podnikoch v oblasti manažmentu značky výrobcu. Cieľom monografie je inovovať metodické prístupy budovania a riadenia značky v praxi priemyselných podnikov pôsobiacich na území SR. Tvorí ju šesť kapitol, v ktorých sa autorky zamerali na objasnenie pojmu značka z pohľadu práva a z pohľadu marketingu, proces budovania a riadenia značky vo výrobnom podniku, stratégiu riadenia značky, ako aj na problematiku zápisu ochrannej známky do registra. Autorky ako prvé v rámci používania značiek kvality zmapovali krajiny EÚ.

Z pohľadu marketingu „značka je ľudskými zmyslami vnímateľné označenie organizácie a jej produktov, prostredníctvom ktorého je zákazník schopný rozlíšiť konkrétnu organizáciu a jej produkty od iných.“ Ako uvádzajú autorky, rozmáhajúca sa globalizácia ovplyvňuje marketingové aktivity, produkty, tiež nároky a potreby priemyselných podnikov. „Pre budúci úspech je nevyhnutné vytvoriť a následne vhodne riadiť silné značky. Značka je v mnohých prípadoch to najcennejšie, čo firma má,“ hovoria. Upozorňujú, že bez zaregistrovania ochrannej známky môžu byť investície do marketingu zbytočné, lebo konkurencia môže použiť zhodné alebo obdobné ochranné známky na rovnaké alebo obdobné produkty. Autorky tiež informujú, že Úrad priemyselného vlastníctva SR spustil na svojej internetovej stránke projekt TMview – bezplatný prístup k viac ako 5 miliónom ochranných známok.

Časť monografie je venovaná výsledkom prieskumov a výskumov na báze spotrebiteľského správania, ktoré realizovali autorky. Z výsledkov analýzy súčasného stavu budovania a riadenia značky v priemyselných podnikoch pôsobiacich na území SR napríklad vyplýva, že zo 120 skúmaných podnikov má 27,5 % spracovanú stratégiu budovania a riadenia značky. „Väčšina (74,2 %) podnikov má svoje značky právne chránené. Viac ako 50 % podnikov pri analýze úspešnosti značky na trhu uprednostňujú finančné ukazovatele pred nefinančnými. Viac ako 40 % skúmaných podnikov spája rastúcu hodnotu značky najmä s rastúcou spokojnosťou zákazníkov.“

Na záver autorky odporúčajú využiť metódy navrhnutej metodiky budovania a riadenia značky. Ako uzatvárajú, „ak si ju podniky prispôsobia vlastným podmienkam a budú budovať a riadiť značky systematicky, potom budú plynúť zo silných značiek i konkurenčné výhody. Uplatnením konkurenčnej výhody priemyselný podnik môže postupne znižovať náklady na marketingové aktivity, keďže vysoký stupeň lojality zákazníkov umožní znižovať náklady spojené s komunikáciou značky.“

Otázkam značky sa venujú aj ďalšie dve publikácie s jednotným dizajnom, ktoré vyšli pod vedením prof. Ľudmily Nagyovej vo Vydavateľstve SPU v Nitre v roku 2014 – Privátne značky: fenomén označovania výrobkov 21. storočia na európskom trhu (Nagyová, Ľ. – Sedliaková, I.), Značka kvality: garancia kvality potravín na národnej úrovni krajín EÚ (Nagyová, Ľ. -  Košičiarová, I. – Kádeková, Z.).        dsc2889-r360_res.jpg

Z prezentácie knihy na SPU v Nitre

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Viete, kto stojí za udalosťami Novembra 89?

Tým, ktorí nám vybojovali slobodu, sa ešte nik nepoďakoval. O2 to chce zmeniť.

Tlačové správy

ČSOB: Najlepšou ochranou proti hackerom sú vzdelaní klienti

Už druhý rok spolupracuje ČSOB s agentúrou TRIAD Advertising na edukatívnom projekte Digitálna inteligencia.

Tlačové správy

V Nemocnici Košice-Šaca pomohla bariatria prvým dvom pacientom

Chirurgická klinika v Šaci rozšírila portfólio chirurgických výkonov o bariatrické operácie.

Tlačové správy

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana