INZERCIA

Poľnohospodárstvo a vedy o živej prírode sú stále v trende

Výber vysokej školy je dôležitým životným medzníkom stredoškolákov.

Výber vysokej školy je dôležitým životným medzníkom stredoškolákov.

 Čo ponúka jediná na Slovensku svojím študijným zameraním Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre?

Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. S cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa  pedagógovia i študenti fakúlt zúčastňujú na propagačných prezentáciách pre žiakov študujúcich na stredných školách. Záujemcovia môžu získať podrobné informácie o  akreditovaných študijných programoch ponúkaných v akademickom roku 2017 - 2018, a to nielen na úrovni bakalárskych, ale aj chronologicky nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských stupňov štúdia. Zároveň sa môžu zoznámiť s priebehom prijímacieho konania, termínmi podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok a  vysokoškolskou legislatívou.  Študenti, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na stretnutí osobne, nájdu informácie o podmienkach štúdia na SPU v Nitre na stránke univerzity: www.uniag.sk a tiež na stránkach jednotlivých fakúlt.

                           Aké študijné programy ponúkajú fakulty SPU v Nitre?

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na bakalárskom stupni FAPZ ponúka osem študijných programov - manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo, hipológia, špeciálne chovateľstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa ľudí.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 5. - 6. júna 2017. Viac na: www.fapz.uniag.sk 

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na bakalárskom stupni ponúka šesť študijných programov  – agrobiotechnológie, agropotravinárstvo, aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín, vinárstvo, a nový študijný program  - potraviny a technológie v gastronómii.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FAPZ je do 30. apríla 2017, prijímacie pohovory budú 8. -  9. júna 2017. Viac na: www.fbp.uniag.sk 

                        

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na bakalárskom stupni ponúka osem ŠP: ekonomika podniku, manažment podniku, medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami, International Business with Agrarian Commodities, obchodné podnikanie, účtovníctvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, environmentálna ekonomika a manažment.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEM je do 20. apríla 2017, prijímacie skúšky budú 13. - 15. júna 2017. Viac na: www.fem.uniag.sk

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na bakalárskom stupni štúdia ponúka tri ŠP: regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu a environmentálne manažérstvo.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FEŠRR je do 30. apríla 2017, prijímacie konanie bude 14. – 15. júna 2017. Viac na: www.fesrr.uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  na bakalárskom stupni štúdia  ponúka tri študijné programy - krajinná a záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo a záhradníctvo.

Termín podania prihlášky 1. stupeň štúdia na FZKI  na ŠP záhradníctvo a krajinná architektúra je do 21. apríla 2017, na ŠP krajinné inžinierstvo a záhradníctvo je  do 30. apríla 2017. Prijímacia komisia zasadne 19. mája 2017. Viac na: www.fzki.uniag.sk

 

Technická fakulta na bakalárskom stupni TF ponúka deväť ŠP: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, obchodovanie a podnikanie s technikou, obchodovanie a podnikanie s technikou – spoločný ŠP s Technickou fakultou ČZU v Prahe, prevádzka dopravných a manipulačných strojov, riadiace systémy vo výrobnej technike, technika pre biosystémy, technika pre odpadové hospodárstvo, výrobné technológie pre automobilový priemysel, Machinery Trading and Business.

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na TF je do 30. apríla 2017 (1. kolo), do 30. júna 2017 (2. kolo), do 10. augusta 2017 (3. kolo), prijímacie pohovory budú 6. - 7. júna 2017 (1. kolo), 13. júla 2017 (2. kolo), 24. augusta 2017 (3. kolo). Viac na: www.tf.uniag.sk     

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity

Prijatie delegácie z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana

Tlačové správy

Nevymením peniaze Humenčanov za hodnotenie jednej mimovládky

Problém mám iba s tendenčnosťou týchto hodnotení.

Tlačové správy

Ako zabrániť povodniam, či suchu? Riešenie nájde Climathon

Zvyšovanie teploty, prívalové dažde, či nedostatok vody sú dôsledky klimatických zmien, ktoré sa už dnes prejavujú aj na Slovensku

Tlačové správy

Tatra banka opäť rozdáva vreckové 22 eur k novému Detskému účtu

Dostávajú vaše deti vreckové? V rámci prieskumu Tatra banky odpovedalo minulý rok na túto otázku viac ako 1800 rodičov.