SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

VVS získala protikorupčný certifikát

​​​​​​​Vo VVS platia už niekoľko mesiacov nové protikorupčné interné predpisy.

Vo VVS platia už niekoľko mesiacov nové protikorupčné interné predpisy. Vnútorné opatrenia v rámci Vízie transparentnosti, ktorú schválili akcionári na valnom zhromaždení v júni 2019, sa realizovali niekoľko mesiacov. Boli prípravou na protikorupčný certifikačný audit, ktorému sa VVS rozhodla dobrovoľne podrobiť. Prijala sa Príručka protikorupčného manažérskeho systému a dve nové smernice, ktoré upravili samotnú implementáciu medzinárodnej normy do vlastných interných predpisov, posudzovanie konfliktu záujmov, sankcie za porušenie protikorupčnej politiky, či identifikáciu a elimináciu korupčných rizík.

Podrobnosti o procese realizácie protikorupčného manažérskeho systému vo VVS si vypočujte v podcaste s ekonomickou riaditeľkou Ing. Anitou Gašparíkovou. Tu:

https://bit.ly/2G3A9WL

Tieto interné predpisy boli zároveň jedným z nevyhnutných predpokladov na získanie certifikátu podľa medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001:2016. Prísne vnútorné opatrenia sa týkajú všetkých zamestnancov, obchodných partnerov, či vedenia vodární. Podrobnosti o celom procese zavádzania protikorupčného manažérskeho systému prináša Ing. Tibor Jačman z útvaru interného auditu, ktorý na celý proces implementácie dohliadal.

Prečo je korupcia v našej spoločnosti tak nebezpečná?

Tibor Jačman: Korupcia je rozšíreným javom v celej spoločnosti, dokonca celého sveta. Narúša uplatniteľnosť práva, deformuje hospodársku súťaž a spôsobuje nemalé škody pri obchodných transakciách, zvyšuje ich náklady a znižuje kvalitu produktov. Narúša vzájomnú dôveru odberateľsko-dodávateľských vzťahov a prekáža spravodlivosti a efektívnemu fungovaniu trhu. Aj v našej krajine je korupčné konanie trestným činom, ako vo väčšine štátov sveta. Vidíme rastúci trend volania po spravodlivom potrestaní a braní na zodpovednosť takýchto jednotlivcov, ale aj organizácií. Vieme, že samotný zákon nestačí na vyriešenie tohto problému preto podniky a organizácie majú povinnosť aktívne prispievať k boju proti korupcii. Zavedenie systému manažérstva proti korupcii môže veľmi napomáhať k vytvoreniu kultúry integrity transparentnosti, k otvorenosti a dodržiavaniu predpisov a zákonov, ale aj etických pravidiel.

Čo je základným dokumentom protikorupčného manažérskeho systému?

Tibor Jačman: Protikorupčná politika schválená predstavenstvom našej spoločnosti je základným predpokladom, verejným vyhlásením celej našej spoločnosti, že sa zaväzujeme - štatutári ale aj každý zamestnanec, že sa v mene spoločnosti neprijímajú a neponúkajú žiadne dary, iné výhody a prejavy zdvorilosti, ktorých prijatie alebo ponúkanie by sa mohlo javiť ako korupcia v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Navyše je tam aj záväzok, že ak by sa hociktorý zamestnanec dozvedel o nejakej forme korupcie v našej spoločnosti, má možnosť to oznámiť priamo osobe dozerajúcej na dodržiavanie manažérskeho systému e-mailom, telefonicky, alebo písomne či osobne. Organizácia garantuje, že táto osoba nebude nijako postihnutá a bude chránenou osobou.

Vieme, že certifikácia protikorupčného manažérskeho systému prebiehala v polovici augusta, s akým cieľom?

Tibor Jačman: Certifikačný orgán SGS Slovakia spol. s r.o. pri certifikácii sledoval, či naša organizácia správne implementovala všetky požiadavky normy ISO 37001:2016, či sú riadiace činnosti a postupy prijaté na elimináciu definovaných korupčných rizík u všetkých zamestnancov a vo všetkých pracovných procesoch v súlade s touto normou, či sú dostatočné a či fungujú v každodennom živote.

Dá sa to povedať jednoduchšie?

Tibor Jačman: Jednou vetou môžeme povedať, že implementovaný protikorupčný manažérsky systém nám pomôže v každodennej práci zabrániť korupcii tým, že ju odhaľuje, reaguje na ňu a odstraňuje ju prijatím nápravných opatrení, aby sa už nikdy neopakovali a nevyskytovali v tej odhalenej forme.

Ako nový systém prijímajú zamestnanci VVS?

Tibor Jačman: Tento manažérsky systém nie je len o jednej osobe alebo o vedení spoločnosti. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje konanie počas práce a pri výkone svojho povolania v mene našej spoločnosti. Je na každom jednom z nás, aby poznal potencionálne riziká pri výkone svojho povolania a vedel na to adekvátne reagovať negáciou na protistranu, aj napr. prípadným trestným podaním vo veci.

Ako sú oboznámení zamestnanci a partneri vecného vzťahu s protikorupčnou politikou VVS?

Tibor Jačman: S našou protikorupčnou politikou sú oboznámení všetci zamestnanci na našej intranetovej stránke, ale aj formou vnútorných noriem, smerníc, usmernení, aj osobným poradenstvom a školením v tejto problematike. Vyhlásenie o dodržiavaní tejto protikorupčnej politiky písomne podal každý zamestnanec a každý člen predstavenstva. Všetky vyhlásenia sú uložené na útvare ľudských zdrojov. Naši partneri vecného vzťahu, t.j. aj naši odberatelia a dodávatelia, prípadne aj subjekty, ktoré sú nami obdarované, sa s ňou môžu oboznámiť na našej webovej stránke www.vodarne.eu, dokonca je aj povinnou súčasťou každej jednej našej objednávky alebo zmluvy s partnermi vecného vzťahu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prerastená tráva, veľký pozemok, svahovitý terén. Takéto podmienky nezvládne akákoľvek kosačka, no s bubnovou to bude hračka.


INZERCIA 24. jún

V Základnej škole na Drábovej ulici sa bude od budúceho roka vzdelávať 41 zdravotne znevýhodnených detí.


24. jún

Vyjadril sa prednosta Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Polan, PhD., MPH


24. jún
SkryťZatvoriť reklamu