SME
Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Keď nás advokácia baví

Pri akejkoľvek práci je dôležité, aby práca človeka napĺňala a rád do nej chodil...

DÔLEŽITÝ JE SPRÁVNY MIX PRACOVNEJ AGENDY

Pre osobnostný a kariérny rozvoj právnika je dôležité, aby sa človek mohol pri svojej práci stretnúť s právne rôznorodou agendou, ktorá sa po čase pre právnika nestane monotónnou, ale bude motivovať človeka rozmýšľať v širších právnych kontextoch. Jedinečnosť našej advokátskej kancelárie, ktorá na trhu pôsobí už viac ako pätnásť rokov, spočíva v schopnosti poskytovať našim klientom komplexné právne služby, vrátane vysoko špecializovanej oblasti trestného práva či daňového poradenstva. Okrem toho máme veľmi silný civilnoprávny a trestný litigation tím, a keď treba, nebojíme sa vyhrnúť si rukávy a zastupovať klientov nielen od stola, ale aj pri náročnej procesnej agende. Popri obchodnoprávnej oblasti, M&A akvizíciách a real estate transakciách je bežnou súčasťou našej agendy správne právo, pracovné právo, konkurzné právo, imigračné právo, či riešenie otázok právnej regulácie štátnej pomoci. Naša advokátska kancelária je vzhľadom na naše členstvo vo viacerých renomovaných zahraničných profesijných organizáciách vyhľadávaná predovšetkým zahraničnými klientmi a veľkými spoločnosťami, takže veľmi dobrá znalosť angličtiny je u nás podmienkou. Zakladáme si však na tom, že v žiadnom prípade neodmietame podať pomocnú ruku aj klientom s úplne bežnými právnymi problémami, pričom v našom vysoko profesionálnom prístupe ku klientom nerobíme absolútne žiadne rozdiely.

DÔLEŽITOSŤ PROFESIJNÉHO RASTU

Dbáme, aby členovia teamu našej kancelárie profesijne nestagnovali, ale neustále svoje schopnosti a vedomosti rozvíjali. Napríklad advokátski koncipienti sa počas svojej praxe stretnú s každou právnou oblasťou, pričom následne si v rámci špecializácie zvolia oblasť, ktorá je im najbližšia a prioritne sa v nej ďalej rozvíjajú popri riešení každodennej rozmanitej právnej agendy. Každý člen našej advokátskej kancelárie teda vyniká v nejakej konkrétnej právnej oblasti, ktorá ho najviac zaujíma, bez ohľadu na to, či ide o agendu data protection, stavebného práva alebo white collar crimes. Naši právnici taktiež pravidelne publikujú odborné články v slovenských a zahraničných odborných periodikách, vrátane Slovak Spectator alebo International Financial Law Review.

DÔLEŽITOSŤ KOMUNIKÁCIE

Pre poskytovanie právnych služieb na vysokej úrovni je dôležitá aj vzájomná komunikácia medzi členmi tímu advokátskej kancelárie a komunikácia navonok. Na pracovisku udržujeme priateľskú atmosféru, podporujeme sa. Samozrejme, senior advokáti a partneri majú napriek priateľským vzťahom s mladšími právnikmi aj prirodzenú autoritu, dbáme však o to, aby vychádzala z odbornosti a skúsenosti. Každý právnik sa u nás naučí správne reagovať aj v časovo náročných a v stresových situáciách, ktoré sú samozrejme v právnej oblasti pomerne časté.

JE DÔLEŽITÉ MAŤ „FILIPA“

Za imanentnú súčasť poskytovania právnych služieb na vysokej úrovni považujeme, aby právnik mal nielen prehľad o právnych predpisoch, ale aby mal aj správne logické uvažovanie. Detaily právnej úpravy sa vždy dajú pozrieť v aktuálnych právnych predpisoch, no právnik musí mať prehľad o štruktúre právneho systému, jeho základnom právnom rámci a o súvzťažných faktoroch, ktoré ho bezprostredne ovplyvňujú. Právnik s logickým právnym uvažovaním vie pre klienta daný právny problém posúdiť v širšom kontexte, čo v konečnom dôsledku vie klienta ochrániť pred väčším spektrom potencionálnych problémov. Logické uvažovanie a všeobecný prehľad je zároveň dôležitým faktorom napríklad pri súdnych sporoch, kedy človek v relatívne krátkej dobe musí vyhodnotiť získané informácie a na tieto bezprostredne patričným spôsobom reagovať, napr. pri výsluchu svedka je dôležité pohotovo reagovať na prezentované informácie a doplňujúcimi otázkami usmerniť výpoveď, či vyjasniť nezrovnalosti, ktoré by mohli byť nejednoznačne vykladané, tým správnym smerom. Prehľad v právnych predpisoch, logické uvažovanie a schopnosť pohotovo reagovať na situácie, tvorí základnú výbavu, nevyhnutnú pre kvalifikované poskytovanie advokátskych služieb. Nemenej dôležitou schopnosťou dobrého advokáta je schopnosť správneho taktického vyhodnotenia konkrétnej právnej situácie. Nie je dôležité len vedieť poskytnúť právne poradenstvo na kvalitnej úrovni, ale je dôležité vedieť konať v správny čas. Som skutočne hrdý na doterajšie úspechy našej advokátskej kancelárie, pričom verím, že nás čakajú ďalšie nové výzvy, ktoré nás posunú ešte ďalej a určite radi uvítame v našom tíme nových ľudí, ktorých naše hodnoty a princípy fungovania oslovia.

Autor článku, JUDr. Daniel Grigeľ, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Erazmovej univerzite v Rotterdame a štúdium práva ukončil v roku 2006. V rámci následnej práce pôsobil tri roky ako hlavný štátny radca na Protimonopolnom úrade SR a stážoval pri Európskej komisii v Bruseli a na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže v Paríži.
V advokátskej kancelárii CREDIS Law pôsobí od roku 2009, pričom v roku 2015 sa v nej stal partnerom a neskôr v roku 2020 jej managing partnerom. Vo svojej odbornej praxi sa venuje najmä oblasti M&A, real estate transakciám, konkurznému právu, sporovej agende a trestnému právu. Pravidelne publikuje odborné články pre International Financial Law Review, Slovak Spectator a Trend.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Za architektonickým unikátom Apúlie cestujte do mestečka Alberobello.


INZERCIA 12. aug

Západoslovenská distribučná prinavráti koridoru pod VVN vedení v Pečnianskom lese prírodný charakter


INZERCIA 11. aug

Aký je rozdiel medzi palivami na čerpacích staniciach a tými, ktoré poháňajú monoposty F1?


11. aug
SkryťZatvoriť reklamu