SME
Streda, 10. august, 2022 | Meniny má Vavrinec

Zborila mýtus, že IT je len pre mužov

Aj keď sú informačné technológie u nás, ešte stále sčasti vnímané ako odvetvie zastúpené primárne mužmi, vo svete to už dávno neplatí. Svedčí o tom aj fakt, že na jednej z vrcholových pozícií...

Aj keď sú informačné technológie u nás, ešte stále sčasti vnímané ako odvetvie zastúpené primárne mužmi, vo svete to už dávno neplatí. Svedčí o tom aj fakt, že na jednej z vrcholových pozícií v spoločnosti IBM je manažérkou Slovenka, Ivana Medveďová. V IBM je v pozícii globálneho lídra zodpovedná za tím zabezpečujúci fungovanie a rozvoj interných obchodných aplikácií a zároveň vedie medzinárodné centrum pre IBM obchodnú transformáciu a informačné technológie.

V spoločnosti IBM pôsobíte ako manažérka v bratislavskom International Services Center, čo všetko vaša práca zahŕňa?

Moja práca má dve stránky. Ako globálny líder som zodpovedná za tím, ktorý zabezpečuje, aby interné IBM obchodné aplikácie boli v súlade s internými štandardami spoločnosti. V IBM v súčasnosti využívame okolo 3 700 interných aplikácií, ale predpokladáme, že do roku 2015 ich počet znížime o viac ako tretinu. Zároveň zodpovedám aj za tím, ktorý spravuje prístupové práva pre stovky aplikácií. Jednoducho povedané, som zodpovedná za súlad medzi internými aplikáciami IBM a štandardami manažmentu rizík.

A čo je tou druhou stránkou vašej práce?

Druhou stránkou je vedenie medzinárodného centra pre IBM obchodnú  transformáciu a informačné technológie. Naši ľudia sa globálne, no aj tu na Slovensku, podieľajú na tom, aby na požadovanej úrovni fungovali aplikácie podporujúce biznis IBM. Tiež majú na starosti prvý a druhý stupeň podpory pre obchodné aplikácie, transformáciu týchto aplikácií, čo zahŕňa napríklad projektový, programový manažment, biznis analytiku, programátorov, konzultantov a v neposlednom rade manažovanie IT bezpečnosti a rizík pre obchodné aplikácie IBM. A rovnako máme na Slovensku aj ľudí podporujúcich Blue Harmony projekt, čo je transformačný program IBM, ktorý integruje špecifické procesy jednotlivých divízií a regiónov v rámci firmy do jednej systémovej platformy.

Znamená to, že tím, ktorý vediete je na Slovensku, alebo naopak robíte s ľuďmi z viacerých krajín?

Môj globálny tím je roztrúsený takmer po celom svete. Okrem Slovenska a Maďarska manažujem aj ľudí v Argentíne, Amerike, Austrálii, Brazílii, taliansku, Francúzsku, Nemecku, Indii, Číne, a dokonca aj v Ekvádore a Peru.

Ako sa to vôbec dá, pracovať s ľuďmi z celého sveta?

Je pravda, že kvôli časovým posunom v jednotlivých krajinách to býva celkom náročné, ale výborná geografická poloha Slovenska je v tomto smere výhodou, máme dobrú časovú zónu. Keďže v Austrálii je o osem hodín viac ako u nás, a v Spojených štátoch o šesť až osem hodín menej, ideálny čas na meetingy a videokonferencie s kolegami je o jednej hodine poobede. Američania si privstanú a Austrálčania počkajú. Všetci ale chápu, že keď sa máme o niečom poradiť v tíme zloženého z ľudí z celého sveta inak to nejde. Zároveň je však aj tím na Slovensku zložený z členov s rôznymi národnosťami, čo robí spoluprácu ešte zaujímavejšiu.

Kam sa vyvíjajú IT technológie, sú stále menšie, alebo stále viac prepojenejšie, čo sú hlavné trendy?

Naše tímy sa zapájajú do vývoja nových produktov v IBM a podieľajú sa na zlepšeniach, ktoré sa potom dostanú aj do komerčného využitia u našich zákazníkov. Vyvinuli sme napríklad produkt, ktorý umožňuje pracovníkom IBM zostať v spojení cez platformu sociálnych médií. V blízkej budúcnosti už napríklad možno nebudeme používať e-mail v súčasnej podobe a nahradí ho sociálny softvér. V IBM je priekopníkom v tejto oblasti Luis Suarez, vizionár a odborník v oblasti sociálneho softvéru, ktorý už päť rokov nepoužíva e-mail.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať o prácu vo veľkej nadnárodnej IT spoločnosti ako je IBM?

Do IBM som nastúpila v roku 2000. V tom čase boli medzinárodné centrá relatívne nový model biznisu a ja som si povedala, prečo to nevyskúšať. Predtým som mala skúsenosť so zamestnávateľmi z radov menších slovenských firiem a štátnych inštitúcií, a tak som chcela zistiť aké je to pracovať pre veľkú medzinárodnú firmu.

Je pohľad žien na informačné technológie v niečom iný v porovnaní s mužmi?

Nemyslím si, že je odlišný. Podľa mojich skúseností majú rozdielny pohľad na IT ľudia v závislosti od toho, či ide o technických špecialistov alebo biznis zamestnancov. Technickí špecialisti sa zameriavajú na nové technológie, ich vývoj a následné využitie. A na druhej strane, biznis užívateľov zaujíma pridaná hodnota technológie, ktorú prinesie či už vo zvýšení produktivity, zrýchlení procesov alebo zvýšení obratu. Kľúčovou úlohou IT manažérov je spájať najmodernejšie informačné technológie s potrebami biznisu, a to dokážu ženy aj muži. Na druhej strane je pravda, že ženy si menej vyberajú technické štúdijné odbory a celkovo ich je v IT profesiách menej. A tým pádom je aj ťažšie nájsť ich a získať pre prácu v IT odvetví. Ale aby som sa vrátila k otázke, keď sa nám podarí získať nejaké ženy do tímu, sú väčšinou veľmi úspešné. Máme skvelé konzultantky, projektové manažérky, ale aj manažérky tímov, ktoré robia podporu interných aplikácií.

Na druhej strane treba na rovinu povedať, že ani IBM dnes už nie je len IT spoločnosť, ale je to aj konzultačná firma, spoločnosť vyvíjajúca rôzne druhy softvéru a pracujúca na tom, aby svet využíval najmodernejšie technológie v oblastiach, kde sa doteraz veľmi nevyužívali.

Ako sa dá skĺbiť manažérska pozícia vo veľkej IT firme so súkromným životom?

Práca v IBM je výzva. Vyžaduje úsilie, no na druhej strane aj veľa dáva. Vďaka mobilným technológiám poskytuje veľkú flexibilitu najmä čo sa týka času a miesta výkonu práce. To samozrejme vyžaduje schopnosť vybudovať si vlastný time management. Je to mnohokrát aj o zodpovednosti voči sebe samému. Treba si vedieť vyhradiť súkromný čas pre seba. Môj pracovný deň napríklad začína telekonferenciou s Áziou v skorších ranných hodinách, potom je čas na raňajky a cestu do práce, následne osobné stretnutia s tímom v Bratislave a po skorej večeri s priateľmi ešte zvládnem aj telekonferenciu s tímami v Severnej a Južnej Amerike. Je fakt, že niekedy je to veľmi náročné – najmä ak vás práca baví - ale dá sa to zvládnuť. Považujem to za vynikajúcu príležitosť  pracovať so skúsenými ľuďmi na celom svete, od ktorých sa môžem stále veľa naučiť.

Poskytuje IBM svojim pracovníkom dostatočný priestor na sebarealizáciu?

Vzhľadom na to, že IBM má po celom svete viac ako 430 tisíc zamestnancov, poskytuje naozaj nepreberné množstvo možností na sebarealizáciu. Ja sama som prešla viacerými pozíciami. Výhodou IBM je, že kariérny rast vie poskytnúť aj veľmi úzko špecializovaným ľuďom a taktiež aj ‚versatilistom’, ktorí spájajú skúsenosti z veľmi odlišných oblastí biznisu. Rovnako u nás nájdu uplatnenie aj pracovníci, ktorí chcú pôsobiť v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Máme aj špecializované inžinierske pozície, a ak sa nájdu naozaj šikovní kandidáti, môžu sa dokonca podieľať na tvorbe technických vízií spoločnosti.

Čo bolo v práci doteraz pre vás najväčšou výzvou?

Najťažšia výzva je vždy tá, ktorú práve riešite, alebo sa vám ju podarilo vyriešiť. Prvýkrát sa zdá všetko najťažšie. Veľkou zmenou a školou pre mňa bola prvá manažérska pozícia a vedenie tímu ľudí. Ďalšou bol prechod na regionálnu pozíciu, kde som manažovala skúsený tím ľudí v Európe, najmä v Rakúsku. Potom neskôr bola pre mňa veľkou výzvou pozícia so zodpovednosťou za globálny proces aplikovaný v IBM na celom svete. S kariérnym rastom sa zvyšuje zodpovednosť aj nároky.

Je ťažké manažovať ľudí?

Manažment sa nedá zasadiť do vzorca. Manažovanie a práca s ľuďmi je umenie, vyžaduje si predstavivosť a schopnosť emočne spájať nespojiteľné. Sú situácie, keď je to veľmi náročné, no sú dni, keď je to to najľahšie na svete. Dôležitá je vôľa pracovať. Mladí manažéri si však nie vždy uvedomujú náročnosť a zodpovednosť s tým súvisiacu. Je dôležité vedieť vyvažovať to, čo vám nevyšlo úplne podľa vašich predstáv, s niečím pozitívnym a zachovať tak rovnováhu.

Sú absolventi slovenských škol dobre pripravení na prácu v IT spoločnostiach?

Sú veľmi technicky zdatní, ale nemajú pracovné návyky, chýbajú im praktické skúsenosti. Závisí to ale aj od toho, či už niekde pracovali aspoň na čiastočný úväzok, ako aj od toho, či pracovali v malej alebo väčšej firme. Ľudia z menších firiem dokážu priniesť iný, osviežujúci pohľad na mnohé veci, čo si, keď pracujete vo veľkej firme, neuvedomujete. Dôležitou požiadavkou na kandidátov je aj vysoká úroveň angličtiny a schopnosť prebrať zodpovednosť za riešenie problémov a neustále sa zlepšovať.

Ako najčastejšie hľadáte motiváciu do práce?

Motivuje ma úspech. Keď sa nám s tímom podarí dať dohromady niečo, čo som predpokladala, že bude veľmi náročné. Inokedy môže byť práve neúspech veľkým motivátorom. Jednoducho sa nechcem vzdať a dokonca ma motivuje k lepším výkonom. Motivuje ma samozrejme aj náplň práce, snaha neustále posúvať našu organizáciu vpred, hľadať nové možnosti. A samozrejme, najviac ma motivujú ľudia, s ktorými pracujem. V IBM (nielen na Slovensku) máme úžasný tím šikovných ľudí, a najviac ma teší, keď vidím ľudí okolo seba napredovať.

Kde si myslíte, že budete pracovať o desať rokov?

Som človek, ktorý neustále hľadá nové výzvy. O desať rokov budem určite pracovať na seniorskej pozícii, ktorá mi bude poskytovať možnosť môjho ďalšieho rozvoja. Napríklad by som rada viedla transformáciu určitej časti aplikačného portfólia v IBM. Viem, že chcem zostať v IT. Je to veľmi dynamická oblasť. IT v IBM (a nielen v IBM) umožňuje nazrieť a porozumieť všetkým častiam biznisu. Dáva možnosť integrovať a zlepšovať. Fascinuje ma aj oblasť business analytics, ktorá poskytuje úžasné možnosti lepšie spracovať a využiť dáta, zrýchľovať a vylepšovať rozhodovacie procesy, nielen v biznise, ale napríklad aj v lekárskej vede etc.. Verím, že budem mať okolo seba skvelý tím, s ktorým budem prekonávať neúspechy a najmä oslavovať víťazstvá.

Čo by mal urobiť kandidát, ktorý by mal záujem vyskúšať si kariéru na vašom oddelení?

Všetky informácie o možnostiach kariéry v IBM na Slovensku, ako aj voľných pozíciách nájdu kandidáti na www.ibm.sk v sekcii "Kariéra v IBM". Prípadne môžete zaslať životopis na adresu recruitment@ibm.com.sk , na ktorú môžu smerovať aj akékoľvek otázky týkajúce sa zamestnania v našej firme. Tí, ktorí sú na Facebooku môžu tiež kliknúť na “IBM Slovakia” alebo si nás nájsť na LinkedIn "IBM na Slovensku".

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Shell predstavil svoju stratégiu rozvoja Powering Progress, ktorá v sebe spája enviromentálne aj spoločenské ciele.


9 h

Sladké, extra veľké maliny či melóny bez jadierok nájdete v BILLA.


11 h

Jesenné cesty do exotiky sa oplatia teraz. Pomôžeme vám ich získať so zľavou.


INZERCIA 22 h
SkryťZatvoriť reklamu